Framtiden

Framtiden vet vi ingenting om, ändå är det viktigt att ha drömmar och visioner. Lika viktigt är att förhålla sig öppen för varje nytt nu. Att vara här och nu och lyssna på kroppens signaler om välbehag och obehag.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Min dröm är så stark att jag utan medveten vilja lyckats hålla den i mitt sinne i över trettio år.

Om jag lyckas fullfölja mitt projekt vet ingen men min tanke är att presentera en livsprincip per år med mellan 2014- 2020

 

IMG_8008

De sju livsprinciperna

Det första

handlar om alltings möjlighet. Om vår förmåga till skapande, om vårt sanna självs alla möjligheter och vad som krävs för att vi ska kunna utnyttja kraften från harmoni och kärlek.

Den andra

handlar om att ge och ta emot. Ge till oss själva för att kunna ge till andra. Om energi och kretslopp.

Den tredje

kommer att handlar om det oundvikliga i varje människas liv.  Om att välja.  I varje stund gör vi val medvetna och omedvetna.

Den fjärde

kommer att handla om att vi kan få det vi önskar utan ansträngning. Det som krävs är att vi förstår principen för att skapa harmoni och kärlek i våra liv. Att vi acceptera saker som de är och tar ansvar för oss själva och för våra känslor och inte slösar vår energi på att försvara oss eller att vi har rätt.

Den femte

handlar om tankens kraft. Om att bli medveten om vilka tankesnurror som pågår i huvudet och välja tankar om oss själva och andra som gör oss gott.

Den sjätte

handlar om ovisshetens visdom. Om att ha visioner och drömmar men också om att släppa taget. Om att låta oförutsedda händelser i livet bli till gåvor för vår egen utveckling. Om att bejaka oberondet och släppa kontrollen.

De sjunde

kommer att handla om meningen med livet. Om att vi alla har en eller flera gåvor och talanger som kan vara till glädje för oss själva och andra människor och hur vårt liv får en mening när vi hittar rätt.

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta