Att inte döma

 

Att förstå tankens kraft och inte döma vare sig själv eller någon annan är vad denna livspricip handlar om:

 

Lyssna här så förstår du hur allt hänger samman:

 

 

 

 

 

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta