Kulturafton 7 maj 2018 kl. 19.00 med Marita Lindman

Välkommem till en kväll som kommer att handla om vår viktigaste resurs: BARNEN. Jag har bjudit in Marita Lindman  som är min granne sedan många år tillbaka. När mina barn var små sågs vi då och då på förskolan.

Det är ändå stunderna då vi stannat till under promenader och talat om livet som gjort störst intryck på mig. Vi delar samma syn om barnens viktiga roll i samhället. Att barn gör rätt så snart de vet vad som är rätt.

 

 

Marita  har suttit i kommunalfullmäktige i tre år, varit förskolechef i 20 år och ser kraften i livet i de goda mötena.Hon har alltid älskat sitt arbete och hon brinner för barnen och deras rätt, särskilt för dem som av olika anledningar har eller får det svårt. Hon menar att barn inte är utan blir.

Marita hart under sitt arbete hämtat inspiration från förskolorna Reggio Emilia. Bl.a den rika pedagogiska miljön, det gemensamma  lärandet, lyssnande, dokumentation och reflextion, och att olikhet är en tillgång.

 

 

Med lyhördhet och ett genuint intresse för vad barnen signalerar ökar möjligheten för oss vuxna att göra rätt, att skapa goda möjligheter för varje barn att kunna få vara sitt bästa jag.

 

Hur erövrar barn världen för att göra den till sin ?

Varför gör dom på detta viset?  Varför blir det så här?

Vad är det dom försöker förstå av världen just nu?

Vad är det dom säger till oss egentligen?

 

Marita Lindman säger att barn är kompetenta och vill lära, samarbeta och göra rätt om de bara kan, det är deras drivkraft. Maritas drivkraft har varit att göra detta möjligt.

 

Kom och lyssna till en kväll om hur vi möter och bemöter barn och också vuxna ?

Vi behöver varandra och vi behöver förstå och respektera barnen och oss själva. Det är då sanna möten uppstår som gör gott i själen.

 

Vi kan alla förändra vår förståelse, vår syn på och vårt bemötande av barnen och varandra.

 

Det är barnen som är vårt hopp !

 

Varmt välkommen till en viktig kväll.

 

 

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta