Välkommen till höstens första kulturafton.

Tisdagen den 4 september kl. 18.00 i Annes Hus 2018

( Tidpunkten är speciell för denna kväll. Övriga kulturaftnar under året börjar 19.00 )

”Inbyggt i varje önskan ligger mekanismen för att den ska uppfyllas…..avsikt och önskan i fältet för ren energi och oändliga möjligheter har oändlig organiserande kraft.”

Dessa ord från Depak Chopras bok ” Livet sju andliga lagar ” blev beydelsefulla för mig. Jag anade mig till tanken bakom. Jag hade läst om och använt mig av affirmationer och kände till dess magiska kraft. Jag bar på en dröm, en vision som var så stor att jag inte kunde berätta om den för mina vänner. Jag var rädd att jag skulle göra mig löjlig eller bli betraktad som om jag bara var för mycket. Jag visste hur jag skulle kunna använda mig av tankens kraft. Det räckte för mig.

Så som många andra människor drömmer jag om en bättre värld och jag såg framför hur jag tillsammans med andra skulle kunna skapa opinion för tankemönster som befrämjar fred och rättvisa. Jag insåg att detta var ett långsiktigt arbete.

Jag ville bidra på mitt vis genom att klä in livsbejakande tankar i färg och form i en anda av tacksamhet för vad natur och människor ger. Jag drömde om att skapa något visuellt vackert med ett djupare innehåll. Jag tror att budskap är lättare att ta till sig om man kan skönja en lätt förnimbar doft eller känsla av välbehag. Med kameran har jag fångat naturögonblick och låtit bilderna tala och lagt in fält med tankar som pratbubblor i en serietidning. Jag tror på enkelhet.

Jag vill skapa en utställningen om rättvisa och hållbarhet. Den drömmen har blivit sann. Under 2014-2020 lever jag med DEN GRÖNSKANDE TRÄDGÅRDEN I DITT INRE varje dag. Det är arbetsnamnet på den utställning jag skapar och visar mellan 2014 och 2020 men ett nytt vernissage i ett nytt rum varje år under denna period. Att skapa kulturaftnar som speglar innevarande års livsprincip därtill har ger mitt liv mening och stor glädje.

Jag använder min drivkraft till att skapa något som jag själv hade velat möta under min uppväxt och under svåra år i vuxenlivet. Kunskap om viktiga samband som kan skapa insikter om hur vi människor kan leva samman i en anda av att vilja oss själva väl på ett djupare plan och därigenom inte döma vare sig oss själva eller andra. Att låta lust och ansvarstagande gå hand i hand det är vad min gamla lärar proffesion vill undervisa om.

Jag bestämde mig för att låta min inre kompass få styra mig och lovade mig själv att inte låta mig stoppas av rädslor eller andras bild av vad jag håller på med.

Nu är det dags att inbjuda till vernissage för den femte livsprincipen som handlar om Avsikt och önskan. Du är varmt välkommen till en kväll för allvar och lek

Jag vill inspirera och entusiasmera för vårt behov av att se sammanhang och sprida den glädje jag själv känner då jag fördjupar mig i det som känns angeläget. Att få förmedla den eufori som infinner sig då jag lär mig nya saker, en glädje som jag tror vi kan och vill behålla livet ut när vi väl får smak på den.

Jag som ska berätta under höstens första kulturafton heter Anne Claesson och driver sedan 19 år tillbaka Annes Hus.  Jag kommer att berätta om det som jag ser som meningen med mitt liv och hur jag hur jag använder mig av tankens kraft.

Du är varmt välkommen den 4 september  kl. 18.00 !

Hälsningar Anne

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta