Träd

Linden utanför huset har gjort mig nyfiken. Jag känner förundran och en helt annan samhörighet och tolerans med trädet sedan jag lärt mig vad det är som gör att det blir så klibbigt på trädgårdmöblerna som står under.

IMG_5527lindsng(3)

1976 då vi köpte huset av Bosse Winberg såg den späda lilla hängboken på hörnet ut så här. Nu har den vuxit och blivit stor.

Huset vitt 1975 Hängbok.019

Det finns många olika sorters bokar. I Carlandersparken växer en stor rödbok och trädet vid korsningen Hjulmakaregatan/Kopparslagaregatan är en hängbok. Boken känner man igen på den släta stammen. Den som ristar in något i barken om trädet är tillräckligt stort från början, lämnar ett läsligt meddelande så länge trädet står kvar, kanske ett par hundra år.

Löven som är ätbara växer platt horisontellet för att samla maximalt med ljus. Då solen inte når ner och boklöven förmultnar långsamt växer sällan något annat i en tät bokskog.

Boken kommer till Skandinavien vid 3000 f. kr. och finns i södra Sverige och större delen av Europa. Många bokträd som får växa fritt blir mer än 40 meter höga.

Bokveden har man under långa tider använts till bränsle och till vissa redskap som utsatts för vatten, t.ex båtkölar och bordläggning i skutor under vattenlinjen. Virket var lätt att klyva med yxa vilket var en fördel innan de moderna sågarnas tid. Det hårda träet passade också bra till hjul för olika ändamål.

Trädet bokollon användes till grismat. Riktiga ollonår inträffar ungefär vart tionde år. Trädet tar lika lång tid på sig som eken att blomma. En ensam bok kan blomma i 40-årsåldern, men i bokskogen kan det ta 80 år till första blomningen.

Idag används bok främst till möbelvirke, parkettgolv, leksaker och glasspinnar då trät har en len yta. Trät är lätt att böja och torkar lätt och snabbt.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta