Utställningen

”Den grönskande trädgården i ditt inre ”  är samlingsnamnet för en utställningar i sju delar om värdefulla livsprinciper som kommer att pågå i Annes Hus 2014-2020 En ny livsprincip per år  presenteras i sju olika rum.

Jag har försökt göra en visuell bild över utställningen  med hjälp av detta  hus i sju våningar för att beskriva mitt arbete. Mer info finns längst ner på sidan.

I över 30 år har jag drömt om att få göra en vacker och tänkvärd utställning där jag leker med  färg och form och gestaltar livets viktiga frågor. Utställningen grundar sig på essensen av livsvisdomar från olika kulturer och religioner. Jag har valt att utgå från Deepak Chopras bok ”Livets sju andliga lagar ” och har den som en slags struktur för att uttrycka det som jag önskar ska bli riktlinjer i varje skola i framtiden.

 

https://drommenommalajord.wordpress.com/…/69-anne…/

Här medverkar jag i en pod där jag i slutet av samtalet  berättar om utställningen.

 

Jag tror att världen skulle bli mycket bättre om vi människor tidigt fick lära oss att, och träna oss i, att söka efter det fina och goda i oss själva och i andra människor.  Om vi därtill blev uppmärksammade på allt fantastiskt som naturen ger, tror jag att vi skulle kunna ge varandra och oss själva mer lugn och harmoni i vår vardag. Jag ser det som min livsuppgift att göra denna utställning och skapa uppmärksamhet för hur vi kan skapa en hållbar och rättvis värld.

IMG_9399IMG_0166

Bilderna ovan är ifrån det första och det andra rummet av utställningen. Utställningen står öppen för alla hotellgäster och personer som besöker kulturaftnarna. Dessa speglar årets livsprincip och anordnas första tisdagen i varje månad.

IMG_7000

De sju livsprinciperna är:

Det första

handlar om alltings möjlighet. Om vår förmåga till skapande, om vårt sanna självs alla möjligheter och vad som krävs för att vi ska kunna utnyttja kraften från harmoni och kärlek.

Den andra

handlar om att ge och ta emot. Ge till oss själva för att kunna ge till andra. Om energi och kretslopp.

Den tredje

kommer att handlar om det oundvikliga i varje människas liv.  Om att välja.  I varje stund gör vi val medvetna och omedvetna.

Den fjärde

kommer att handla om att vi kan få det vi önskar utan ansträngning. Det som krävs är att vi förstår principen för att skapa harmoni och kärlek i våra liv. Att vi acceptera saker som de är och tar ansvar för oss själva och för våra känslor och inte slösar vår energi på att försvara oss eller att vi har rätt.

Den femte

handlar om tankens kraft. Om att bli medveten om vilka tankesnurror som pågår i huvudet och välja tankar om oss själva och andra som gör oss gott.

Den sjätte

handlar om ovisshetens visdom. Om att ha visioner och drömmar men också om att släppa taget. Om att låta oförutsedda händelser i livet bli till gåvor för vår egen utveckling. Om att bejaka oberondet och släppa kontrollen.

De sjunde

kommer att handla om meningen med livet. Om att vi alla har en eller flera gåvor och talanger som kan vara till glädje för oss själva och andra människor och hur vårt liv får en mening när vi hittar rätt.

IMG_9534kavlc3a5s

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta