OUR CHOICE

The third principle of life in the exhibition THE LUSH GREEN GARDEN IN YOUR MIND IS  about our choices. In every moment of our lives we are faced with choices that will influence us. All choices have consequences. Some choices have major consequences other choices might we believe will have a negligible impact, but may in the long run still be crucial to how our life is shaped. Some selections are aware of other choices we make unconsciously. What a tremendous responsibility we have been entrusted by our ability to make choices in every moment. The idea may seem liberating but also burdensome. Do I make the right choice? What will happen now ?

Every action today affect your tomorrow

 VÅRA VAL

Den tredje livsprincipen i utställningen EN NY JORD  handlar om våra val. I varje stund i vårt liv ställs vi inför val som får betydelse för oss. Alla val har konsekvenser. En del val får stora konsekvenser andra val kanske vi anser får små konsekvenser men kan i det långa loppet ändå bli avgörande för hur våra liv gestaltar sig.

9 KARAMA -bilder1.001-001

Att förstå sig själv är grunden för medvetna val. Att ställa frågor till sig själv är en bra väg till självkännedom.

9 KARAMA -bilder7.007-001

Gör jag rätt val nu ? Vad kommer detta val att föra med sig ?

9 KARAMA -bilder8.008-001

Att förstå sina val  handlar mycket om kunskaper om vad som hänt oss under vår uppväxt.

Hinder f. medv.VAL -bilder.015-001

Kvinnan på bild här nedan har bland annat skrivit boken  ” Känn Rädsla och våga ändå ” Den har hjälpt mig mycket under min livsresa. Att inse att rädsla är en viktig känsla i våra liv men att den också kan hindra oss att göra det vi älskar. ” Rädslan är en mycket dålig rådgivare ” säger Anne Ramberg i ett sommarprogram i Juli 2019. Hon är sedan många år tillbaka Advokatsamfundets generalsekreterare.

Susan jeffers.016-001

Jag har ställt  frågan till mig själv är det rädsla eller kärlek som styr mig i detta val ?

9 KARAMA -bilder6.006-001

Här nedan har jag samlat filmer och föredrag som har hjälpt mig på konstruktiva sätt att komma till klarhet om vem jag är och vad jag verkligen vill och den starka insikten att “Allt börjar med barnen”

David Hendricks nedan har ägnat större delen av sitt liv för att förstå vad som händer med ett barn som utsätts för missbruk på olika sätt. Hur det ger livslånga effekter men att det också finns oanadade resurser i våra hjärnor att läka tidiga sår. Min dröm är ett samhälle som omhuldar dessa insikter och ger omsorger för allas vårt bästa. Kollektiva val är den viktigaste aspekten i ett samhälle. Vi behöver varandra du och jag och dom andra som står utanför… Kunskap är nycklar till all form av harmoni.

Kollektiva val lägger grunden för hur ett samhälle utvecklas. Beslutsfattare behöver gedigna kunskaper om orsak och verkan. Studien som David Hendricks berättar om är en förklaring till det som händer i USA just nu.

Att ta reda på hur vår hjärna ser ut kan ge nycklar till bättre val för både psykiatriker och patienter. Daniel Amen är både hjärnforskare och psykolog och efter att ha tagit del av resultatet från 83 000 scannade hjärnor från 94 olika länder har han följande att berätta. Se programmet !  Vi behöver förstå för att förmå göra kloka val.

Vi behöver också förstå det samhälle vi lever i för att fatta kloka beslut. Sam Harris är en person som skrivit mycket om religion, vetenskap och våra värderingar. Här följer en tankeväckande föreläsning från Ted Talks

Raymond talar om hur låg självkänsla ställer till det för oss men också hur man kan vända låg självkänsla  till en god självkänsla. Valet är ditt

Kloka Caroline Myss talar med klokskapens stämma om hur våra val påverkar oss. Hon delar med sig av sina erfarenheter som psykoterapeut  från ett långt yrkesliv. Hon talar i denna film om hur vi kan bli observatörer i våra egna liv. Att våga ställa frågan till oss själva:  Varför blir jag sjuk just nu ?

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Prices

Map

Göteborg