POSSIBILITIES FOR CONSTRUCTIVE CHOICE

Möjligheter att göra konstruktiva val.

Vpra val.004-001

Vi kan alla välja att bli mer medvetna. Vi kan välja att ställa frågor till oss själva och invänta svar.

Möjlgheter.022-001

Möjlighet.025-001

Då vi lyssnar på kroppens subtila förnimmelser av lust eller olust vid tanken på konsekvenserna av ett beslut, om vi tänker oss in i de olika alternativen och lyssnar på hjärtats svar. Då blir det enkelt. Hjärtat har alltid rätt. Våra sinnen är pålitliga budbärare då jag tänker mig in i konsekvenserna av ett val.

Möjligheter.030-001

Jag kan välja stillhet.   Jag kan välja att lyssna på den inre rösten.

Möjligheter.031-001

Varje tanke jag har om en annan människa skapar antingen glädje, harmoni och balans inom mig eller någon form av störning, irritation och avstånd. Är jag beredd att omprogrammera mina tankar för att finna harmoni och balans inom mig.

Möjlgheter.024-001

Ge akt på dina tankar – de blir dina ord.

Ge akt på dina ord – de blir dina handlingar.

Ge akt på dina handlingar – de blir dina vanor.

Ge akt på dina vanor – de formar din karaktär.

Ge akt på din karaktär – för den blir ditt öde.

Vi behöver förstå hur vår hjärna fungerar för att göra kloka val som får oss att känna livslust. Ta dig tid att lyssna på Daniel Amen som är hjärnforskare och dessutom utbildad psykolog och psykiatriker. Det kan förändra ditt liv.

Vpra val.004-001
We can all choose to be more aware. We can choose to ask questions of ourselves and wait for the answer.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Prices

Map

Göteborg