En Ny Jord

Det pågår en utställning i Annes Hus. Jag visar den gärna ! En utställning jag arbetat med i många år. Den handlar om sju livsprinciper för en rättvis och hållbar värld. På sidan om Utställningen kan du läsa vidare

 

Här följer en kort presentation av de olika principerna i de olika rummen.

Alltigs möjlighet.024-001IMG_5703Alltings möjlighet.005-001IMG_9412

Det första rummet handlar om ALLTINGS MÖJLIGHET och finns att bese i husets första våning.

IMG_0185IMG_0166Givande 5.005-001IMG_0191

Det andra rummet  handlar om GE OCH TA EMOT och finns att bese i husets första våning.

IMG_0967IMG_0955IMG_0956IMG_0958

Det tredje rummet handla om  VÅRA VAL  och visas nu i Ateljén.

Det fjärde rummet handlar om KÄRLEKENS ENERGI och finns att bese i husets första våning. Det handlar om att vi vi får kraft att acceptera det vi inte kan göra någonting åt om vi tar ansvar för det vi kan och idkar försvarsfrihet.

Det femte rummet handlar om Avsikt och önskan och hur vi kan uppnå det som är viktigt för oss med tankens kraft. När vi förmår tänka kärleksfulla tankar om oss själva och varandra bidrar vi till fred på jorden. Rummet visas vid bokning

Det sjätte rummet handlar om Ovisshetens visdom. Rummet visas vid bokning. Det handlar om att ha en avsikt med det man vill men ändå stå öppen för att byta väg för att värna sin och andras harmoni.

Den sjätte livsprincipen för en hållbar och rättvis värld handlar om OBEROENDE och vernissage för det sjätte rummet blir tisdagen den 3 september 2019 i Annes Hus

Här nedan följer en skiss av utställningens olika rum.

Varmt välkommen att se dig omkring på Annes Hus olika sidor.

Vänliga hälsningar

Anne Claesson

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta