En Ny Jord

I Annes Hus har det pågått en utställning om sju livsprinciper för en rättvis och hållbar värld sedan 2014. Varje år sedan dess har de olika principerna presenterats fram till 2021. Varje livsprincip har speglats genom de kulturaftnar som anordnats under innevarande år. Det hann bli 50 kulturkvällar med olika tema innan pandemin satte stopp. Den sista av de sju livsprinciperna handlar om Meningen med livet. Tanken var att den skulle bli en slags kröning för en harmonisk livsstil och sedan flytta ut ur Annes Hus till en offentlig lokal.

Ett offentligt vernissage för allmänheten var inplanerat under Göteborgs 400-årsjubileum under 2021https://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/annes-hus/ Göteborgs 400-årsjubileum är nu framflyttat till 2023

 

Här nedan kan du ta del av bildmaterial som illustrerar utställningen

 

Här följer en kort presentation av de olika principerna i de olika rummen.

Alltigs möjlighet.024-001IMG_5703Alltings möjlighet.005-001IMG_9412

Det första rummet handlar om OÄNDLIGA MÖJLIGHETER  och finns att bese i husets första våning.

 

IMG_0166Givande 5.005-001IMG_0191

Det andra rummet  handlar om GE OCH TA EMOT och finns att bese i husets första våning.

 

IMG_0967IMG_0955IMG_0956IMG_0958

Det tredje rummet handla om  VÅRA VAL  och visas nu i Ateljén.

 

Det fjärde rummet handlar om KÄRLEKENS ENERGI och finns att bese i husets första våning. Det handlar om att vi vi får kraft att acceptera det vi inte kan göra någonting åt om vi tar ansvar för det vi kan och idkar försvarsfrihet.

 

Det femte rummet handlar om Avsikt och önskan och hur vi kan uppnå det som är viktigt för oss med tankens kraft. När vi förmår tänka kärleksfulla tankar om oss själva och varandra bidrar vi till fred på jorden. Visning av rummet endast vid förbokning

 

Det sjätte rummet handlar om OBEROENDE  och ovisshetens visdom. Om att ha en avsikt med det man vill och följa hjärtats kompass men också om att våga välja ny väg då tiden är mogen. Visning av rummet endast vid förbokning

Det sjunde rummet handlar om VÅRT SYFTE I LIVET. Om att utveckla det vi känner lust och fallenhet för och att uppmuntra andra till samma sak.  Visning av rummet endast vid förbokning.

 

Den röda tråden

Den röda tråden i bilden nedanför utgör viktiga förhållningssätt för att skapa en rättvis och hållbar värld. Bra att ha som utgångspunkt för meningen med livet som är KÄRLEK. Den röda tråden löper genom varje rum.

 

Här nedan följer en skiss av utställningens olika rum.

 

Hela mitt vuxna liv har jag drömt om att få göra en vacker och tänkvärd utställning där jag leker med  färg och form och gestaltar livets viktiga frågor. Utställningen grundar sig på essensen av livsvisdomar från olika kulturer och religioner. Jag har valt att utgå från Deepak Chopras bok ”Livets sju andliga lagar ” och har den som en slags struktur för att uttrycka det som jag önskar ska bli riktlinjer i varje skola i framtiden.

 

 

De sju livsprinciperna är:

Det första

handlar om alltings möjlighet. Om vår förmåga till skapande, om vårt sanna självs alla möjligheter och vad som krävs för att vi ska kunna utnyttja kraften från harmoni och kärlek.

Den andra

handlar om att ge och ta emot. Ge till oss själva för att kunna ge till andra. Om energi och kretslopp.

Den tredje

handlar om det oundvikliga i varje människas liv.  Om att välja.  I varje stund gör vi val, medvetna och omedvetna.

Den fjärde

handlar om att vi kan få det vi önskar utan ansträngning. Det som krävs är att vi förstår principen för att skapa harmoni och kärlek i våra liv. Att vi acceptera saker som de är och tar ansvar för oss själva och för våra känslor och inte slösar vår energi på att försvara oss eller att vi har rätt.

Den femte

handlar om tankens kraft. Om att bli medveten om vilka tankesnurror som pågår i huvudet och välja tankar om oss själva och andra som gör oss gott.

Den sjätte

handlar om ovisshetens visdom. Om att ha visioner och drömmar men också om att släppa taget. Om att låta oförutsedda händelser i livet bli till gåvor för vår egen utveckling. Om att bejaka oberoendet och släppa kontrollen.

Den sjunde

handlar om meningen med livet. Om att vi alla har en eller flera gåvor och talanger som kan vara till glädje för oss själva och andra människor och hur vårt liv får en mening när vi hittar rätt.

IMG_9534kavlc3a5s

Varmt välkommen att kontakta mig om ni är en grupp som vill boka en visning.

info@annes-hus.se

Vänliga hälsningar

Anne Claesson

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg