En Ny Jord

I Annes Hus finns en utställning om sju livsprinciper för en rättvis och hållbar värld. Under sju år presenterades dessa livsprincip med vernissage för vart och ett utav rummen och genom de kulturaftnar som speglade innehållet i respektive livsprincip.  Det hann bli 50 kulturkvällar med olika tema innan pandemin satte stopp. Den sista av de sju livsprinciperna handlar om Meningen med livet. Min meningen med livet är att föra ut detta som ett harmoniskt sätt att leva.

 

 

Det första rummet handlar om OÄNDLIGA MÖJLIGHETER  och finns att bese i husets första våning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det andra rummet  handlar om GE OCH TA EMOT och finns att bese i husets första våning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tredje rummet handla om  VÅRA VAL  och visas nu i Ateljén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fjärde rummet handlar om KÄRLEKENS ENERGI och finns att bese i husets första våning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det femte rummet handlar om Avsikt och önskan och om tankens kraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sjätte rummet handlar om OBEROENDE  och ovisshetens visdom.¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sjunde rummet handlar om VÅRT SYFTE I LIVET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här nedan följer en skiss av utställningens olika rum.

 

 

Hela mitt vuxna liv har jag drömt om att få göra en vacker och tänkvärd utställning där jag leker med  färg och form och gestaltar livets viktiga frågor. Utställningen grundar sig på essensen av livsvisdomar från olika kulturer och religioner. Jag har valt att utgå från Deepak Chopras bok ”Livets sju andliga lagar ” och har den som en slags struktur för att uttrycka det som jag önskar ska bli riktlinjer i varje skola i framtiden.

 

 

De sju livsprinciperna är:

Det första

handlar om alltings möjlighet. Om vår förmåga till skapande, om vårt sanna självs alla möjligheter och vad som krävs för att vi ska kunna utnyttja kraften från harmoni och kärlek.

Den andra

handlar om att ge och ta emot. Ge till oss själva för att kunna ge till andra. Om energi och kretslopp.

Den tredje

handlar om det oundvikliga i varje människas liv.  Om att välja.  I varje stund gör vi val, medvetna och omedvetna.

Den fjärde

handlar om att vi kan få det vi önskar utan ansträngning. Det som krävs är att vi förstår principen för att skapa harmoni och kärlek i våra liv. Att vi acceptera saker som de är och tar ansvar för oss själva och för våra känslor och inte slösar vår energi på att försvara oss eller att vi har rätt.

Den femte

handlar om tankens kraft. Om att bli medveten om vilka tankesnurror som pågår i huvudet och välja tankar om oss själva och andra som gör oss gott.

Den sjätte

handlar om ovisshetens visdom. Om att ha visioner och drömmar men också om att släppa taget. Om att låta oförutsedda händelser i livet bli till gåvor för vår egen utveckling. Om att bejaka oberoendet och släppa kontrollen.

Den sjunde

handlar om meningen med livet. Om att vi alla har en eller flera gåvor och talanger som kan vara till glädje för oss själva och andra människor och hur vårt liv får en mening när vi hittar rätt.

IMG_9534kavlc3a5s

Varmt välkommen att kontakta mig om ni är en grupp som vill boka en visning.

info@annes-hus.se

Vänliga hälsningar

Anne Claesson

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg