Detta är den fjärde delen i utställningen En ny jord som presenterar sju levnadsprinciper för en harmonisk och hållbar värld.

 

Gör mindre och  åstadkom mer.

 

Hur kan jag göra mindre och åstadkomma mer ?

 

 

 

Den fjärde livsprincipen handlar om att vi alls inte behöver anstränga oss så mycket och ändå få och uppnå det vi önskar. Hur kan det gå till  ?

 

 

 

 

Principen bygger på tre byggstenar

 

1. Acceptera det som finns i nuet, acceptera människor, händelser, situationer som dyker upp. Försök inte kämpa emot det som finns i ögonblicket, i nuet. Ta ansvar för din kraft.

 

2. Ansvaret betyder inte att man skyller något på någon utan att man ansvarar för att utforma nuet och skeenden på ett sätt som ger glädje och nytta för mig själv och andra.

 

3. Den tredje punkten är försvarsfrihet, om att avstå från att försvara sina synpunkter. Varje gång jag försöker argumentera för mina synpunkter kommer försvaret emot det jag säger eller skriver i stället att öka. Man sätter in mer energi för sina argument men vad händer ? Det blir oftast bara ett slöseri med energi.

 

 

 

Med vänlig hälsning

Anne

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta