Fjärde delen i utställningen En ny jord

Kärlekens energi

 

Den fjärde livsprincipen handlar om att vi alls inte behöver anstränga oss så mycket och ändå få och uppnå det vi önskar. Hur kan det gå till  ?

Principen bygger på tre byggstenar

 

 

1. Acceptera det som finns i nuet, acceptera människor, händelser, situationer som dyker upp. Försök inte kämpa emot det som finns i ögonblicket, i nuet. Ta ansvar för din kraft.

 

2. Ansvaret betyder inte att man skyller något på någon utan att man ansvarar för att utforma nuet och skeenden på ett sätt som ger glädje och nytta för mig själv och andra.

 

3. Den tredje punkten är försvarsfrihet, om att avstå från att försvara sina synpunkter. Varje gång jag försöker argumentera för mina synpunkter kommer försvaret emot det jag säger eller skriver i stället att öka. Man sätter in mer energi för sina argument men vad händer ? Det blir oftast bara ett slöseri med energi.

 

Accepterandet som kraft

 

 

SLÄPP TAGET OM GAMLA OFÖRÄTTER

 

 

 

 

Boken Kärlekens energi av Ingalill Roos är mycket läsvärd. Insiktsfull och klokt beskriver hon hur våra gamla mönster kan saboterar för oss om vi inte gör oss medvetna om hur våra inre  omedvetna betingningar stör och förhindrar äkta möten med oss   själva och andra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.

 

Helande relationer

Helande relation med dig själv

10 Minute Chakra Balance Guided Meditation for Positive Energy

 

Vi måste starta med en

Helande relation med oss själva

Liselotte Blomberg:

ÖPPNA UPP DITT HJÄRTA OCH LÅT KÄRLEKEN FLÖDA I DITT LIV

 

 

Helande relation med din partner

Här följer tre tankeväckande videofilmer som illustrerar hur kärlekens energi är  ett kretslopp vi själva kan påverka.

 

 

 

Susanne Lötbom har skrivit boken Ditt liv Ditt ansvar

 

Den är väl värd att läsa om du är beredd på att hitta nya vägar i ditt liv.

 

 

 

 

 

 

 

Att släppa taget och medvetet välja att acceptera det som är här och nu är det första nödvändiga steget i vår

förändringsprocess.

Situationer är vad de är och först när vi kan se det och är sanna mot oss själva och andra kan vi påbörja något nytt. Livet är som en ständig utvecklingsresa. Det vi lärt oss idag kommer att förändra det som sker oss imorgon. Vi kan också hjälpa till att lära oss av det som sker genom att göra nytt, men först måste vi acceptera här och nu. Om vi i alla situationer varje dag försöker att tänka möjligheter och framåt så blir det snart ett sätt att förhålla oss till vårt liv, vilket därmed leder oss framåt och ger oss en känsla av kraft och självtillit.

Motsatsen till acceptans är förnekelse, att fastna i ältande av saker som hänt oss tidigare eller att inte vilja se det som är och vårt bidrag till det. Om vi börjar med att ta reda på hur vi vill känna oss, vad vi önskar oss av livet och behöver för att må bra a så är det lättare att kunna sortera bort det som stjäl vår energi, upptar våra tankar och känslor varje dag.

För att kraftfullt kunna skapa det som får oss att må bra behöver vi först känna att vi är värda det. Många lever med gamla känslomässiga upplevelser där någon som vi varit beroende av eller som vi knutit an till berövat oss kärlek, respekt och omtanke. Ibland är vi inte medvetna om vilka spår det har lämnat efter sig i form av sår och rädsla. För att slippa uppleva samma smärta igen så fortsätter vi att inte förvänta oss mera utan skyddar oss genom förnekelse och överlevnadsstrategier.

 

 

 

 

För att vara mottaglig för kärlek, respekt och omtanke behöver vi också kunna ta emot det och våga behöva och förvänta oss det. Ja till och med våga tacka nej till allt annat som inte har fått oss att må bra.

– “Jag nöjer mig hellre med lite än att riskera att bli helt utan” är det många som tänker. Det som händer då är att man stagnerar i sin förmåga att utvecklas i sin/sina relationer. Dessutom ger man näring till någon annan som har eller därmed utvecklar ett destruktivt beteende gentemot dig.

Många hittar också acceptansen i att nöja sig med det man får. Det finns inga rätt eller fel här men min erfarenheter visar att dessa personer sällan blir riktigt till freds med sig själva och sitt liv. Förr eller senare så uppstår en tomhet som blir svår att bära.

 

Helande relation med ditt förflutna

 

 

Joelle talar 13 minuter om att vända sorgliga erfarenheter till kraft. En film om den fantastiska kraften som väntar den som tar ansvar.

The Power of Responsibility | Joelle Casteix | TEDxPasadenaWomen

 

Helande relationer genom utbildning

Zygmunt Bauman om kunskap, bildning och ansvar

Du får klistra in länken: https://urskola.se/Produkter/183749-Larandets-idehistoria-Zygmunt-Bauman-om-kunskap-bildning-och-ansvar

Zygmunt Bauman var en av 1900-talets mest inflytelserika sociologer, verksam i Leeds i Storbritannien. Han har gett upphov till begrepp som modernitet, postmodernitet och prekariat. Det sista begreppet syftar på den stora grupp människor från olika samhällsskikt som upplever sin tillvaro som osäker. Vi får följa ett samtal med Bauman som sträcker sig över utbildningsfrågor och bildning, via shopping och konsumism till moraliskt ansvar och mediekultur. Han dog 91 år gammal 2017 men hans tankar lever än.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg