Fjärde delen i utställningen En ny jord

Kärlekens energi

 

Den fjärde livsprincipen handlar om att vi alls inte behöver anstränga oss så mycket och ändå få och uppnå det vi önskar. Hur kan det gå till  ?

Principen bygger på tre byggstenar

 

 

1. Acceptera det som finns i nuet, acceptera människor, händelser, situationer som dyker upp. Försök inte kämpa emot det som finns i ögonblicket, i nuet. Ta ansvar för din kraft.

 

2. Ansvaret betyder inte att man skyller något på någon utan att man ansvarar för att utforma nuet och skeenden på ett sätt som ger glädje och nytta för mig själv och andra.

 

3. Den tredje punkten är försvarsfrihet, om att avstå från att försvara sina synpunkter. Varje gång jag försöker argumentera för mina synpunkter kommer försvaret emot det jag säger eller skriver i stället att öka. Man sätter in mer energi för sina argument men vad händer ? Det blir oftast bara ett slöseri med energi.

 

Accepterandet som kraft

 

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.

 

Helande relationer

Helande relation med dig själv

10 Minute Chakra Balance Guided Meditation for Positive Energy

 

 

Helande relation med din partner

Här följer tre tankeväckande videofilmer som illustrerar hur kärlekens energi är  ett kretslopp vi själva kan påverka.

 

 

 

Helande relation med ditt förflutna

 

 

Joelle talar 13 minuter om att vända sorgliga erfarenheter till kraft. En film om den fantastiska kraften som väntar den som tar ansvar.

The Power of Responsibility | Joelle Casteix | TEDxPasadenaWomen

 

Helande relationer genom utbildning

Zygmunt Bauman om kunskap, bildning och ansvar

Du får klistra in länken: https://urskola.se/Produkter/183749-Larandets-idehistoria-Zygmunt-Bauman-om-kunskap-bildning-och-ansvar

Zygmunt Bauman var en av 1900-talets mest inflytelserika sociologer, verksam i Leeds i Storbritannien. Han har gett upphov till begrepp som modernitet, postmodernitet och prekariat. Det sista begreppet syftar på den stora grupp människor från olika samhällsskikt som upplever sin tillvaro som osäker. Vi får följa ett samtal med Bauman som sträcker sig över utbildningsfrågor och bildning, via shopping och konsumism till moraliskt ansvar och mediekultur. Han dog 91 år gammal 2017 men hans tankar lever än.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg