Ge och ta emot.

 

Den 2:a livsprincipen i utställningen EN NY JORD som handlar om en rättvis och hållbar värld tar upp förhållandet mellan att ge och ta emot. Om att det vi ger ut alltid vänder åter på ett eller annat vis. Utställningen tar upp olika aspekter på detta tema. (Längst ner på denna sida finns filmer om detta.)

 

Att ge till sig själv

Allt börjar med vår förmåga att ge till oss själva, om att skapa lust och glädje och att ha kontakt med sina sinnen.

 

 

 

 

Vi behöver förstå vad som hindrar oss från att ge från hjärtat. Allt börjar med självuppskattning.

 

 

 

 

GLÄDJE är själva meningen med livet. Hur kan du och jag påverka glädjen  ?

 

 

 

 

Att med papper och penna gör sig medveten om vilka tankar jag har om mig själv är en bra utgångspunkt. I den femte principen om Avsikt och önskan finns tips om hur du kan ta hjälp av tankens kraft och välja att se dina inre möjligheter.

 

 

 

 

Skapandets välsignelse. Rita, skriva, musicera, dansa….

 

 

 

 

Naturens generositet, den ger och ger och nu är det dags för mänsklighetens alla ledare att ta ansvar !

 

 

 

Blommor som givar av skönhet

https://www.svtplay.se/video/jn4p4VN/vetenskapens-varld-blommornas-segertag?id=jn4p4VN

 

Filmen är tyvärr inte tillgänglig på svt play längre men det finns många sökvägar. Detta är vad som förannonserades om filmen:

Under sin till synes sköra yta är blommorna hårda kämpar, som lyckats erövra jorden. Idag representerar de 90 procent av växtarterna. Denna totala dominans har fascinerat forskare i århundraden. Enligt Charles Darwin var ”den snabba utvecklingen av blommande växter ett avskyvärt mysterium”. Forskare försöker nu förstå blommornas ursprung och deras dolda och fascinerande krafter. Blommorna trotsar det omöjliga. Se den facinerande filmen ovan. Ta god tid på Dig och förundras under 50 minuter.

 

Jag lägger alltid blommor i gästerna frukostkorgar.

 

 

 

 

 

 

Ge och ta emot feedback

Hur vi kommunicerar med varandra avgör hur vi mår. Då vi har lyssnat på oss själva om våra inre behov är det lättare att vända blicken mot vår omgivning. Denna lilla video kan ge insikter om vad som fungerar i samtal. Vi är känsliga för kritik men vi är också i bland okunniga om vad vi sänder ut. Den är 7 minuter lång och kan ge dig viktiga nycklar för framtiden.

 

 

 

Ge och ta emot naturens resurser

Om globala målen för hållbar utveckling

https://urplay.se/program/224782-globala-mal-i-sikte-finska-mal-18-om-globala-malen-for-hallbar-utveckling

Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför.

 

Mat 

https://urplay.se/program/224800-globala-mal-i-sikte-finska-mal-3-god-halsa-och-valbefinnande

Från matbrist till matsvinn. Från jordbruk med häst till hydroponisk hemmaodling i en lägenhet i Singapore. Här tittar vi närmare på hur människans matproduktion har förändrats genom historien. Mat är vårt bränsle och kräver stora mängder energi att producera. Men hur gör vi när befolkningen växer och klimatet protesterar ?

Givandets glädje

Helping others makes us happier — but it matters how we do it

 

 

Här nedan följer inspiration till själva livet………

Nyckeln till lyckan på det personliga planet

Vi behöver också förstå hur jobbiga känslor kan störa oss och hur vi kan återsamla oss.

 

Obearbetad sorg kan behöva synliggöras och respekteras.

 

Vad är det som gör att Dalai lama blivit så känd över hela världen ?  Han säger att världsfred måste växa fram ur inre frid. Att det finns ett samband mellan det som sker i världen, i det kaos av terror, våld och död som härskar i den yttre världen och människans inre tankar och känslor. Vad tror du ?

 

 

 

Gemenskap

Det viktigaste för vår känsla av glädje är att höra samman med andra. Hur ska vi nå fram till varandra ? Genom tre ord som Dr. Mark Holder lärare på Columbia universitetet i USA kommer att berätta om här nedan

 

 

Behov

Att lyssna till våra sinnen är nyckeln till välmående. Våra känslor är våra livs bästa kompasser .

 

Tacksamhet för En stund på jorden. Laleh

 

Jag såg hur vi var stjärnor
Som landat i havet
När vi tog första stegen
Ifrån oceanen
Det slog mig den gången
När vi vadade fram genom vattnet

Jag la mig på marken
Och tackade himlen
Att vi fick stiga på land
Att vi fick känna på sanden
Nu kan vi säga
Att vi har varit på jorden

Ja, jag var där
Hur underbart var det
Hur underbart var inte det
Jag var nära, jag var nära,
Jag var nära, jag var där

En stund på jorden, en stund på jorden
Jag var nära, jag var nära,
Jag var nära, jag var där
En stund på jorden, en stund på jorden

Jag vann över bergen
Jag delade på havet
Jag var den starkaste av oss
Men den svagaste ändå

Jag fick hålla dig i handen
När du fick lämna dina drömmar
Och försonas sen med tiden
Jag fick se dig tacka livet, trots allt

Nu kan vi säga
Att vi har varit på jorden

Säga: jag var där
Hur underbart var det
Hur underbart var inte det
Jag var nära, jag var nära,
Jag var nära, jag var där

En stund på jorden, en stund på jorden
Jag var nära, jag var nära,
Jag var nära, jag var där
En stund på jorden, en stund på jorden

Ja, jag var där
Hur underbart var det
En stund på jorden
En stund på jorden, en stund på jorden
Jorden

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg