Ge och ta emot.

2:a delen i utställningen EN NY JORD

Utställninge

Det andra rummet handlar om att ge och ta emot. Om tanken på att det jag ger ut alltid återvänder till mig på ett likartat sätt.

Naturen är vår ständige givare, den ger och ger utan minsta krav på varken bekräftelse eller motprestation. Med hjälp av solens strålar och vatten från mark, himmel och hav bjuds vi ett långsamt skådespel i varje stund. Jordens inre är full av värdefulla skatter.

Den oförstörbara energin lagras ges ut och vänder åter. Kan vi då göra slut på jordens resurser om energin är oförstörbar ?

Om jag ger ut är det då självklart att jag får tillbaka?

Ja det är självklart.

Frågan är vad jag får tillbaka. Saker och tillstånd omvandlas. Allt beror på hur och vad som ges.

IMG_3707

Utställningen tar upp olika aspekter på temat GE OCH TA EMOT

* Att ge till sig själv, om att skapa lust och glädje

* Vad hindrar oss från att ge från hjärtat.

* Finns det förbjudna sätt att uttrycka sig på ?

* Ett av våra viktigaste behov är gemenskap

* Kärlek

* Naturens generösa givande

* Fotosyntesen

* Samtal, om att lära och öva in nya vägar för givande samtal.

IMG_7070

* Att ge till sig själv, om att skapa lust och glädje

Vi är alla ömtåliga likt blombladen på en blomma. De flesta av oss älskar ljus och mår bra av att känna att vi bidrar och att vi duger och är bra som vi är. Vi signalerar till varandra med blicken och med språket och de flesta av oss är lyhörda.

IMG_6930

* Vad hindrar oss från att ge från hjärtat ?

Livet är ett ända långt växande i bästa fall. Denna bok är en klassiker och den har stått i min bokhylla i många år. Den håller än idag.

 

567708324

 

På samma sätt som vi lärt vårt språk genom att härma har vi också lärt oss hur vi kommunicerar med varandra. De tydligaste bilderna för samtal fick vi under barndomen. I bland kan det vara till stor nytta att lära nytt. Att kunna samtala på ett bra och konstruktivt sätt är en förutsättning för goda friska relationer.

fobigestikulera-huvudbild

Hur gör vi då ? Barn talar med hela kroppen. De kan uttrycka besvikelse, sorg, ilska, tillgivenhet och trygghet. Mungiporna sjunker ner till hakan. Armarna fäktar. Fötterna trummar. En liten hand smeker eller slår. En våt puss smaskar mig på munnen eller kinden. Små armar kramar. Ögonen lyser av förväntan eller sprutar av tårar. Inga ord behövs för att uttrycka de enkla raka och starka känslorna, innan förställning och beräkning har smugit sig in.

* Finns det förbjudna sätt att uttrycka sig på ?

Vi vuxna har ofta vant sig vid att dölja våra känslor bakom attityder av likgiltighet eller överseende att behärska vår ilska och besvikelse och visar upp ett vänligt fastän kanske lite bitskt leende.

01_ny03_ny

Önskan att smeka och krama förkläds i ett ögonkast eller ett positivt omdöme.

När vi är i två-treårsålder och börjar erövra språket har vi ofta börjat lära förställning och behärskning fast ännu lång ifrån till fulländning.

Vi lärde oss tidigt att vuxna tycker illa om känslouttryck:

– duktig pojke gråter inte

– inte får du bli så arg på din mamma

– inte får du säga så där till farmor

– vad ska tanten tycka om dig som skriker och bråkar

Det vi inte talar med varandra om tror vi ofta inte finns. Talar vi inte om känslor, stoppar vi varje oroande uttryck för känslor så känner vi snart ingenting. Men känslor är energi och energi är oförstörbart. Kommer känslan inte till uttryck så finns den kvar inom mig.

06_ny20_ny

Många känslor som lagrats under lång tid kan bli en känslostorm, en våldshandling, ett övertramp, ett sjukdomssymptom, ett socialt sammanbrott; moralist, fysiskt eller psykiskt.

Tänk om vi kunde lära oss att använda orden och slippa knytnävsslag, oöverlagda samlag, meningslös förströelse och olika slag av missbruk.

Men hur ska vi kunna tala med varandra om våra behov om vi aldrig lärt oss ord för känslor eller gett oss tid att lyssna på våra kroppssignaler ?

Vågar vi ställa frågan till oss själva: – Hur spontant är mitt kroppsspråk ? – När och hur lärde jag mig först att dölja mina känslor ?

rose-266611_640

Vi har kanske utvecklat ett falskt själv för att överleva. Vi kanske lärde oss att dölja djupa och äkta känslor som ett skydd mot smärta och besvikelse. Det är viktigt att förstå att en människas försvar är värd all respekt. Det är ett uttryck för det allra bästa som denna människa har kunnat åstadkomma i en situation som gav för lite stöd.

* Ett av våra viktigaste behov är gemenskap

Vi behöver förstå vad som format våra uttryck och tänka över om vi vill lära nytt. Eftersom att vara en del av en gemenskap är ett våra viktigaste behov är kunskap om hur vi kommunicerar med varandra en viktig färdighet väl värd att öva på.

En-gemenskap-att-respekteraimage-300x273

* Kärlek

Vi behöver ta reda på vad vi behöver för att kunna ge meningsfullt åt oss själva. Lära mer om energi och kretslopp. Att öva tacksamhet för vad naturen ger och för det fina vi kan se hos oss själva och andra människor. I årets utställning är det rött och svart som som är färgerna och temat är kärlek och död.

 

198925092_c33a9349-70b1-4d9e-87e2-7ebbf0ebcf0c195915480_c7643a89-9fa1-42f2-9e99-f29bb8648a6f

 

Att ge och ta emot handlar också om hur vi talar med varandra. Hur vi kan hjälpa varandra att växa.

Att ge med kärlek värme och omtanke skapar en speciell sorts energi.

Om jag ger med beräkning för att vinna fördel då är givandet villkorat, då binder jag energi och den kan komma tillbaka på ett negativt sätt.

* Samtal, om att lära och öva in nya vägar för givande samtal.

Här en utomordentligt bra lathund för ge och ta emot feedback som Julia Norinder gjort då hon var vd på Preera.

När du ger feedback bör den vara:

 • Relevant och möjlig för mottagaren att ta emot
 • Genomtänkt och ödmjuk
 • Tydlig och specifik
 • Balanserad: positiv och konstruktiv feedback (80/20-regeln)
 • Kärleksfull och respektfull!

Rikta in dig på:

 • Beteenden, vad en person gör, inte på hur personen är
 • Beskriv vad du såg, hur du reagerade och vilka konsekvenser det får för dig (T ex När du kör så fort blir jag rädd och vill inte åka med dig igen)
 • Var konkret och ge exempel
 • Koncentrera dig på det viktigaste

När du tar emot feedback:

 • Lyssna med öppet sinne
 • Ta till dig den positiva feedbacken utan att förminska den
 • Undvik att förkasta, försvara eller förklara dig avseende konstruktiv feedback
 • Försök så långt som möjligt att förstå vad den andre säger – du behöver inte hålla med.
 • Fråga, be om förtydliganden och detaljer. Men diskutera inte feedbacken.
 • Fråga också andra för att få en rikare, mer nyanserad bild.
 • Bedöm sedan i lugn och ro de synpunkter du får. Vilket intryck har du gjort på andra och hur vill du förhålla dig till det?

Ge feedback på feedback! – Det är ett ömsesidigt givande och tagande.

 

Negativ energi är också energi t.ex. ilska och våld. Svarar jag på negativa energier på ett likartat sätt så återvänder vreden, rädslan och ilskan tillbaka till mig.

Om jag är medveten behöver jag inte svara med samma mynt. Att studera sin egen energi och vara uppmärksam på sina egna signaler är att vara medveten. Då kan jag studera mig själv och utforska vilket bemötande som ger mig mest sinnesfrid. Att ha förmåga att välja sina egna reaktioner är en stor frihet.

IMG_8824

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta