Syfte i Livet

 

Själva meningen med att ägna 14 år åt utställningen EN NY JORD i Annes Hus är att leda mig själv och förhoppningsvis inspirera andra fram till en väg som ger en sann mening åt livet.

 

Det är ingen qickfix utan ett målmedvetet arbete att vilja leva en hållbar och harmonisk livsstil som skänker ro åt själen. Vi lever i ett konsumtionssamhälle som idealiserar egot på bekostnad av självet.  Nu ställs det nya krav på egna individuella självständiga val som främjar känslan av meningen med livet.

 

Den första principen i utställningen som handlar om våra oändliga möjligheter ligger som en grund för hela vårt varande. Att skapa stillhet, förstå sin smärtkropp, tillbringa tid i naturen och inte döma vare sig själv eller andra.

 

 

 

Den sista och sjunde principen handlar om att finna och leva ett meningsfullt liv.

All forskning visar att ge till andra och respektera naturen med  välvilja och omtanke är den enklaste vägen.  Den vägen är gratis och mer hållbar än någonting annat.

 

 

 

 

Eckhard Tolle är för mig en stor inspirtatör och tänkare och Oprah Winfry är en av mina stora förebilder. Oprah hade under sina 20 år som programledare i Amerikansk TV en bokklubb då olika böcker togs upp i bokcirkels radioprogram. Då Oprah läst EN NY JORD av Eckhard Tolle som hon blivit rekommenderad var hon helt begeistrad och utsåg honom till en av vår tids största tänkare. Med hjälp av modern teknik ville hon föra ut budskapet i denna bok och startade tillsamman med författaren en 10 veckor lång interaktiv kurs på nätet där olika kapitel penetrerades genom frågor från människor över hela jorden i realtid. Jag lyckades koppla upp mig och deltog som passiv åskådare som en av miljontals följare i 57 olika länder världen över. Det var en fantastisk känsla att se personer från t.ex. Nya Zeeland, Danmark, Iran och Island sitta vid sina laptops, se deras hemmiljö i bakgrunden och samtal kring frågor om innehållet i boken.

 

Här följer nu klipp där kapitelrubriken handlar om vårt syfte i livet:

Life purpose – Eckhart Tolle

 

 

Vi kan inte låta oss hindras av de yttre hot som annonseras varje dag utan måste ta kommandot över vår egen situation. Att skapa rädsla är en strategi för mörka krafter. Den tredje principen och det tredje rummet i utställningen EN NY JORD handlar om våra val. Att välja bort det som inte genererar kraft är vårt individuella ansvar.

 

 

 

Manifesting Your Soul’s Purpose with Dr. Wayne Dyer

12 minuter

Oprah Explains the Difference Between a Career and a Calling | The Oprah Winfrey Show | OWN

6 minuter

 

4 Questions to Help You Find Your Calling | SuperSoul Sunday | Oprah Winfrey Network

Videon är 4 minuter lång

 

 

Bristen på mening är det allvarligaste problemet för människor i hela västvärlden parallellt med miljöhotet. Det är min mening att vårt samhälle saknar förmåga att möta denna brist och framhålla behovet av existentiella dimensioner. Jag säger som Johan Rockström än finns det hopp.

Kunskap

Det är dessutom extremt lönsamt att förstå hur mycket utanförskap kostar. Lyssna på Ingvar Nilsson, Sveriges ledande nationalekonom i forskningen kring utanförskapets kostnader för samhället. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6906594

Du måste markera länken och klistra in i google. ( Jag har inte lyckats att få den klickbar)

 

 

 

Skolans möjligheter

Skolans främsta uppgift är att uppmuntra varje elevs styrkor och göra eleven uppmärksam på att utveckla just det som eleven känner lust för oavsett vad det är. Stimulera lärare att använda sin kreativitet.  Det man gör mer av blir man så småningom bli bättre och bättre på och goda cirklar skapas. Övning ger färdighet det vet vi. Det är ett så enkelt och lustfyllt sätt att stärka ett barn. Lyssna på barnet försöka förstå och leda med mild hand. Då måste också resurser avsättas till en av det viktigaste  proffesionerna; läraryrket.

 

Min dröm är att vi skapar en skola med en långsiktigt plan för att utbilda lärare till att tillvarata varje barns och ung människas resurser och förutsättningar med en gemensam ram för mänskliga etiska värderingar.

Det finns också mycket forskning inom pedagogik och psykologi om vad som skapar harmoni och kreativitet. Dessa forskare är nästa grupp att lyssna på. Samverkan kan bli mer än ett mantra. Vi kan börja med oss själva och bli vår egen bästa vän och utöka vänkretsen till personer som brinner för samma saker. Det är detta utställningen handlar om och det är just det som den sista av de sju livsprinciperna för en rättvis och hållbar värld  av utställningen EN NY JORD  handlar om.

 

 

VAD ÄR MENINGEN MED MITT LIV ?

 

Här kommer ytterligare inspiration för dig som vill göra något meningsfullt med ditt liv :

 

How to Find Your True Purpose in Life | Jack Canfield

 

How to Know When You’ve Found Your Purpose in Life | SuperSoul Sunday | Oprah Winfrey Network

 

 

SuperSoul Sunday: Elizabeth Gilbert

 

Handling skapar energi !

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta