Syfte i Livet

 

Själva drivkraften att ägna 14 år åt utställningen EN NY JORD i Annes Hus är att inspirera andra och mig själv in på en väg som ger en sann mening åt livet.

 

Det är ingen quickfix utan ett målmedvetet arbete att vilja leva en hållbar och harmonisk livsstil som skänker ro åt själen. Vi lever i ett konsumtionssamhälle som idealiserar egot på bekostnad av självet.  Nu ställs det nya krav på mänskligheten till egna individuella självständiga val som främjar känslan av meningen med livet.

 

Den första principen i utställningen som handlar om våra oändliga möjligheter ligger som en grund för hela vårt varande. Att skapa stillhet, förstå sin smärtkropp, tillbringa tid i naturen och inte döma vare sig själv eller andra.

 

 

 

Den sista och sjunde principen handlar om att finna och leva ett meningsfullt liv. All forskning visar att ge till andra och respektera naturen med  välvilja och omtanke är den enda framkomliga  vägen.  Den är gratis och mer hållbar än någonting annat.

 

 

 

 

Eckhard Tolle är för mig en stor inspiratör och tänkare som jag lärt mig mycket av.  Oprah Winfrey är en av mina stora förebilder. Oprah hade under sina 20 år som programledare i Amerikansk TV en bokklubb då olika böcker togs upp i bokcirkels radioprogram. Då Oprah läst EN NY JORD av Eckhard Tolle  var hon helt begeistrad och utsåg honom till en av vår tids största tänkare. Med hjälp av modern teknik ville hon föra ut budskapet i denna bok och startade tillsamman med författaren en 10 veckor lång interaktiv kurs på nätet där olika kapitel penetrerades genom frågor från människor från hela jorden i realtid. Jag lyckades koppla upp mig och deltog som passiv åskådare som en av miljontals följare i 57 olika länder världen över. Det var en fantastisk känsla att se personer från t.ex. Nya Zeeland, Danmark, Iran och Island sitta vid sina laptops, se deras hemmiljö i bakgrunden och lyssna till samtal kring frågor om innehållet i boken.

 

Här följer klipp som på olika sätt tar upp tanken om vårt syfte i livet:

Life purpose – Eckhart Tolle

 

 

Det är viktigt att se upp och bli medveten om hur de yttre hot som annonseras varje dag i massmediapåverkar oss. Först då kan vi ta kommandot över vår egen situation. Att välja det som som ger kraft ingår i en hållbar livsstil.

 

 

 

Vad är meningen med ditt liv ?

 

Fem enkla frågor för att finna ditt eget syfte i livet: How to know your life purpose in 5 minutes | Adam Leipzig | TEDxMalibu

Manifesting Your Soul’s Purpose with Dr. Wayne Dyer

12 minuter

Oprah Explains the Difference Between a Career and a Calling

6 minuter

 

How to Find Your True Purpose in Life | Jack Canfield

 

 

How to Know When You’ve Found Your Purpose in Life | SuperSoul Sunday | Oprah Winfrey Network

 

Detta är min dröm: I have a dream

Min dröm är att vi skapar en skola med en långsiktigt plan för att utbilda lärare till att tillvarata varje barns och ung människas resurser och förutsättningar med en gemensam ram för mänskliga etiska värderingar.

Det finns mycket forskning inom pedagogik och psykologi om vad som skapar harmoni och kreativitet. Vi måste lyssna på våra forskare. Samverkan kan bli mer än ett mantra. Vi kan börja med oss själva och bli vår egen bästa vän och utöka vänkretsen till personer som brinner för samma saker. Det är detta utställningen handlar om och det är just det som den sista av de sju livsprinciperna för en rättvis och hållbar värld  av utställningen EN NY JORD  handlar om.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta