Kreativa möten

Under denna rubrik kommer du att finna information om kulturmöten av olika slag. Platsen för dessa möten är  Annes Hus i Göteborg eller i Annes Skärgårdshus i Skärhamn.

Syftet är:

  • Att komma samman kring frågor som berör hur vi tillsammans skapar en rättvis, hållbar och fredlig värld
  • Skapa en en trygg och harmonisk miljö för möten i mindre grupper
  • Att erbjuda möjligheter att skapa kontakt med andra människor

 

Med varm hälsning Anne

 

 

 

 

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg