Avsikt och önskan

Välkommen till utställningen EN NY JORD

Detta är den 5te livsprincipen av sju och den handlar om Avsikt och önskan. Om att ta hjälp av tankens kraft för att skapa det vi innerst inne önskar i livet. Harmoni, gemenskap, skapande och kärlek.

 

#5 The Law of Intention and Desire

Här talar Deepak Chopra om Avsikt och önskan. Det var dessa ord som återfinns i boken ” Livets sju andliga lagar ” som fick mig att starta Annes Hus och sedemera också påbörja utställningen EN NY JORD. Att förstå innebörden av dessa ord är nyckeln till ett bra och spännande liv.

 

Om ovanstående länk inte funkar för dig så pröva denna. Det är samma innehåll som ovan.

 

Med denna bild vill jag förmedla vikten av att ha rutiner. Det går inte att sitta och invänta inspiration. Den kommer då vi sätter igång.

 

Avsikt och önskan

”Inbyggd i varje avsikt och önskan ligger mekanismen för att den ska uppfyllas. Den femte livsprincipen baseras på att energi och information finns överallt i naturen. Uppmärksamhet ger energi och avsikt förändrar. Vad du än riktar din uppmärksamhet mot så kommer det att växa sig starkare i ditt liv. Vad du än tar bort din uppmärksamhet ifrån, så kommer det att tyna bort, upplösas och försvinna. Detta gäller oavsett om det handlar om en relation till en partner, en vän eller dina barn, men även ditt hem, ditt arbete eller din trädgård. Många människor har en önskan om en stark och levande kärleksrelation till sin partner men blir distraherade av andra, yttre faktorer som splittrar uppmärksamheten och tar bort fokus på det som är viktigt. Konsekvensen blir att din partner börjar söka sig bort från relationen på ett eller annat sätt eftersom den saknar din närvaro och din uppmärksamhet.
Avsikt däremot sätter igång en transformation av energi och information. Avsikt har förmågan att organisera sin egen fullkomning. Kraften i avsikten på föremålet för uppmärksamhet sätter igång en oändlig mängd händelser i tid och rum för att åstadkomma det resultat som avsetts, under förutsättning att man följer livets andra andliga lagar. Avsikten är den verkliga kraften bakom önskan och medan din avsikt gäller ett mål eller en önskad utkomst i framtiden är din uppmärksamhet här och nu. Så länge din uppmärksamhet är i nuet kommer din avsikt för framtiden att manifesteras eftersom framtiden skapas i nuet.”  texten skriven av Stefan Bengtsson

Tankens kraft

 

Tankens kraft är en dynamisk möjlighet. Då saker och ting förändras är det bra att tänka nytt. Vi kan besluta oss för att bli mer öppna.  Vi kan träda in i nya rum. Vi kan gå samman. Att förstå hur vi skapar våra egna tankar är den bästa investering vi kan göra i vår eget liv. Det finns ingen bättre och billigare livförsäkring !

 

Denna video förklarar hur hjärnan fungerar och hur vi kan utveckla vår hjärna.

 

 

 

Dr Joe Dispenza – How to evolve our brain to experiment a new reality?

Det finns många videoklipp på You Tube om du den snabba vägen vill komma i kontakt med tankens kraft och ta del av Joe Dispenzas erfarenheter. Han har skrivit den mycket tankeväckande boken Tänk dig frisk som finns översatt till svenska. Det är värt besväret att läsa den !

 

Videon här nedan är hoppfull. Den handlar om hur man gått samman och på fredliga sätt vill främja en rättvis och hållbar värld.

 

 

 

Här kommer en personlig berättelse från en person som råkade riktigt illa  ut men med tankens kraft lyckats vända hela sin inställning till det inträffade.

 

 

 

 

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta