Avsikt och önskan

 

Välkommen till utställningen EN NY JORD och den 5te livsprincipen av sju. Den handlar om Avsikt och önskan. Om att ta hjälp av tankens kraft för att skapa det vi innerst inne önskar i livet. Harmoni, glädje, gemenskap, kärlek och skapande. Detta arbete startar med oss själva.

 

 

 

Inbyggd i varje avsikt och önskan ligger mekanismen för att den ska uppfyllas. Den femte livsprincipen baseras på att energi och information finns överallt i naturen. Uppmärksamhet ger energi och avsikt förändrar. Vad du än riktar din uppmärksamhet mot så kommer det att växa sig starkare i ditt liv. Vad du än tar bort din uppmärksamhet ifrån, så kommer det att tyna bort, upplösas och försvinna.

 

 

 

 

 

Själv startade jag min väg för att få mer av harmoni, glädje, kärlek, gemenskap genom dessa affiramationer. Den första höll jag på med under sex veckor varje morgon och kväll. Den förändrade mitt liv i grunden. Den andra har jag levat med i snart trettio år och upprepar fortfarande varje dag  i en kort morgonrutin.

 

 

 

 

 

Att förstå hur hjärnan fungerar är nyckeln till insikt. Längst ner finner du filmer på detta tema. Avsikten är den verkliga kraften bakom önskan och medan din avsikt gäller ett mål eller en önskad framtid där  uppmärksamheten är här och nu. Så länge din uppmärksamhet är i nuet kommer din avsikt för framtiden att manifesteras eftersom framtiden skapas i nuet.

 

 

 

 

 

#5 The Law of Intention and Desire

Här talar Deepak Chopra om Avsikt och önskan. Det var dessa ord som återfinns i boken ” Livets sju andliga lagar ” som fick mig att starta Annes Hus och sedemera också påbörja utställningen EN NY JORD. Att förstå innebörden av dessa ord är nyckeln till ett bra och spännande liv.

 

 

Tankens kraft är en dynamisk möjlighet. Då saker och ting förändras är det bra att tänka nytt. Vi kan besluta oss för att bli mer öppna.  Vi kan träda in i nya rum. Vi kan gå samman. Att förstå hur vi skapar våra egna tankar är den bästa investering vi kan göra i vårt eget liv. Det finns ingen bättre och billigare livförsäkring !

 

 

 

Detta klipp från delar ur Oprahs tal är en koncentration av värdefulla tankar om du vill älska dig själv.

Filmen är 15 minuter lång och kan ge dig inspiration till det liv du verkligen vill leva så ta dig tid att lyssa och begrunda.

 

 

Denna video förklarar hur hjärnan fungerar och hur vi kan utveckla vår hjärna.

Dr Joe Dispenza – How to evolve our brain to experiment a new reality?

Det finns många videoklipp på You Tube om du den snabba vägen vill komma i kontakt med tankens kraft och ta del av Joe Dispenzas erfarenheter. Han har skrivit den mycket tankeväckande boken Tänk dig frisk som finns översatt till svenska. Jag säger bara;  Läs den !!! I denna videointervju berättar han om den hjälp du kan få om du vill skapa ett liv som gör dig hamonisk och glad då du förstår förstå hur din hjärna fungerar. Engagera hjärnan och gör dig själv lycklig.

 

Ervin Laszlo László kommer i från Ungern.  Han flyttade till USA efter andra världskrigets slut. I sitt tal här nedan talar han om att det finns bara en väg för mänskligheten att gå och det är kärlekens väg. Lyssna på denna vishet som kommer med erfarenheter och ålder. Han är vetenskaps filosof, systemteoretiker och förespråkare för kvant-jagets medvetande. Dessutom var han en känd pianist som debuterade redan som 9 åring  med en pianokonsert i Budapest symfoni orkester.

Han är också författare till en rad vetenskapliga böcker

 

 

 

 

 

The Power of Intention | SuperSoul Sunday | Oprah Winfrey Network

Gary Zukauf och Opraha i samtal om att ha en avsikt med det vi gör. Den 4 minuter lång. Oprah berättar hur hon fick upp ögonen och kunde se sitt eget givande som en del av hennes obearbetade historia. Gary Zukaufs bok Själens boning var till stor hjälp.

 

 

Musiken kraft

 

 

 

Sång till friheten

Du är det finaste jag vet

Du är det dyraste i världen

Du är som stjärnorna

Som vindarna

Som vågorna

Som fåglarna

Som blommorna på marken

 

Du är min ledstjärna och vän

Du är min tro, mitt hopp, min kärlek

Du är mitt blod

Och mina lungor

Mina ögon

Mina skuldror

Mina händer och mitt hjärta

 

Friheten är ditt vackra namn

Vänskapen är din stolta moder

Rättvisan är din broder

Freden är din syster

Kampen är din fader

Framtiden ditt ansvar

 

Du är det finaste jag vet

Du är det dyraste i världen

Du är som stjärnorna

Som vindarna

Som vågorna

Som fåglarna

Som blommorna på marken

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg