Avsikt och önskan

Välkommen till utställningen EN NY JORD

Detta är den 5te livsprincipen av sju och den handlar om Avsikt och önskan. Om att ta hjälp av tankens kraft för att skapa det vi innerst inne önskar i livet. Harmoni, gemenskap, skapande och kärlek.

 

#5 The Law of Intention and Desire

 

https://www.youtube.com/watch?v=VH28BrKV7Qs

 

Avsikt och önskan

”Inbyggd i varje avsikt och önskan ligger mekanismen för att den ska uppfyllas. Den femte livsprincipen baseras på att energi och information finns överallt i naturen. Uppmärksamhet ger energi och avsikt förändrar. Vad du än riktar din uppmärksamhet mot så kommer det att växa sig starkare i ditt liv. Vad du än tar bort din uppmärksamhet ifrån, så kommer det att tyna bort, upplösas och försvinna. Detta gäller oavsett om det handlar om en relation till en partner, en vän eller dina barn, men även ditt hem, ditt arbete eller din trädgård. Många människor har en önskan om en stark och levande kärleksrelation till sin partner men blir distraherade av andra, yttre faktorer som splittrar uppmärksamheten och tar bort fokus på det som är viktigt. Konsekvensen blir att din partner börjar söka sig bort från relationen på ett eller annat sätt eftersom den saknar din närvaro och din uppmärksamhet.
Avsikt däremot sätter igång en transformation av energi och information. Avsikt har förmågan att organisera sin egen fullkomning. Kraften i avsikten på föremålet för uppmärksamhet sätter igång en oändlig mängd händelser i tid och rum för att åstadkomma det resultat som avsetts, under förutsättning att man följer livets andra andliga lagar. Avsikten är den verkliga kraften bakom önskan och medan din avsikt gäller ett mål eller en önskad utkomst i framtiden är din uppmärksamhet här och nu. Så länge din uppmärksamhet är i nuet kommer din avsikt för framtiden att manifesteras eftersom framtiden skapas i nuet.”  texten skriven av Stefan Bengtsson

Tankens kraft

 

Stina Wollter sommarpratare talar om Tankens kraft

Tankens kraft är en dynamisk möjlighet. Då saker och ting förändras kan vi kan tänka nytt. Vi kan besluta oss för att bli mer öppna.  Vi kan träda in i nya rum. Vi kan gå samman. Att förstå hur vi skapar våra egna tankar är den bästa investering vi kan göra i vår eget liv. Det finns ingen bättre och billigare livförsäkring !

 

Denna video förklarar hur hjärnan fungerar och hur vi kan utveckla vår hjärna.

 

 

 

Dr Joe Dispenza – How to evolve our brain to experiment a new reality? Stepping in the unknown

 

Videon här nedan är hoppfull. Den handlar om hur man gått samman och på fredliga sätt vill främja en rättvis och hållbar värld.

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta