Ansvar och klokhet

The Power of Responsibility | Joelle Casteix | TEDxPasadenaWomen

 

 

 

What reality are you creating for yourself?

 

 

 

 

 

Zygmunt Bauman är en av 1900-talets mest inflytelserika sociologer, verksam i Leeds i Storbritannien. Han har gett upphov till begrepp som modernitet, postmodernitet och prekariat. Det sista begreppet syftar på den stora grupp människor från olika samhällsskikt som upplever sin tillvaro som osäker. Vi får följa ett samtal med Bauman som sträcker sig över utbildningsfrågor och bildning, via shopping och konsumism till moraliskt ansvar och mediekultur.

https://urskola.se/Produkter/183749-Larandets-idehistoria-Zygmunt-Bauman-om-kunskap-bildning-och-ansvar

 

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg