Kreativa möten

Under denna rubrik kommer framtiden i Annes Hus att gestalta sig.

Sidan är under arbete och kommer att presenteras under september 2020

Att skapa kreativa möten i mindre grupper där var och en kommer till sin rätt. Utgångspunkten är den nämnare som är gemensam för de deltagare som har valt utifrån sitt intresseområde. Allt vi tycker om och ofta tränar på blir vi bättre och bättre på. Det skänker oss självrespekt och glädje. Att få dela detta med andra oavsett vad det handlar om i respekt och ömsesidig förståelse gör oss gott. Detta är inget jag varit bortskämd med för egen del kanske just därför som det känns så bra att få skapa och var med i sådan sammanhang och bidra till både den enskilde och de gemensammas bästa.

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta