Kulturafton tisdag 5/3-19 Kl. 19.00

med

Eva Sanner

 

Foto: Malin Göransson

 

Eva Sanner, författare och psykosyntesterapeut, kommer till Annes Hus för att berätta om sin bok ”Naturens hemlighet” i den spirande månaden mars.

 

 

Det är en viktig bok som alla kan läsa och få nya insikter av.

Ny forskning berättar om tydliga positiva effekter – fysiskt, mentalt och emotionellt – av att tillbringa tid i naturen och uppleva den med våra sinnen. Naturens rytmer och årstider påverkar också våra cykler av skapande och vila, glädje och nedstämdhet. En ny förståelse för vad naturen är, påverkar våra val och värderingar i riktning mot större hållbarhet. Vi är själva en del av naturen som omger oss och vi kan återfinna vår plats i det stora sammanhanget.

 

Foto: Zita Marias

Eva Sanner är journalist inom området hälsa och personlig utveckling sedan mer än tjugo år, bland annat som redaktionschef för tidningen Hälsa. Hon är diplomerad psykosyntesterapeut och har lång erfarenhet av terapi med individer, par och grupper samt en utbildning i ekopsykologi.  Detta är hennes tionde bok och den kom ut i september 2018.

 

 

 

Eva berättar:

”Att vara ute i naturen och tillbringa tid i skog och mark har en avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Förutom bättre hälsa, färre depressionssymtom, större lugn, snabbare tillfrisknande med flera direkt mätbara effekter, så har också ett regelbundet möte med naturen en stor betydelse för oss på det existentiella planet. Vi finner en bortglömd del av oss själva i skogen, när vi återvänder dit. Vår kropp, vår hjärna och våra sinnesorgan är utvecklade under miljontals år i samspel med levande natur omkring oss. Därför behöver vi vara där ute, för att lära oss mer om oss själva och uppleva oss själva fullt ut.”

 

En ny gren inom psykologin kallad ekopsykologi sätter människan i relation till naturen omkring henne och ser denna relation som en resurs, inte bara för människors välbefinnande, men också förstås för planetens framtid.

 

Inspirerad av ekopsykologiska tankegångar undersöker Eva Sanner hur vi alla kan få en närmare relation till naturen som omger oss och vilka positiva konsekvenser detta kan ge i våra liv.

 

 

 

Naturen har lösningar på många av våra frågor om tid och tålamod, om hur vi följer spår, om hur vi kan organisera oss i effektiva grupper, om hur vi hanterar mörker och årstidsväxlingar och hur vi förhåller oss till det som är vilt och otämjt.

Varmt välkommen att entusiasmeras över Evas tankar om odlingens betydelse, skönheten omkring oss, mörker och vila, tid och tålamod, magi och mirakel.

I slutet av varje kapitel finns förslag på övningar inspirerade av mindfulness. Lyssna till ljud, följ ett spår, hitta en egen plats, finn det du tycker är vackert och så vidare. Här finns också frågor som hjälper oss till reflektion kring vad naturen betyder för hennes personliga utveckling.

 

Detta är en bok att leva med.

 

 

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta