Välkommen på kulturafton 4 februari  2020 kl. 19.00

” Vårt syfte i livet.”

 

Jag heter Anne Claesson och driver sedan 20 år tillbaka Annes Hus och jag kommer själv att inleda det sista året av de sju i utställningen EN NY JORD. Det kommer att handla om ” Vårt syfte i livet.”

 

 

Att få ägna mig åt sju livsprinciper för en rättvis och hållbar värld har varit mitt sätt att finna ett av mina självskapade syften i livet. Inte så att det upphör då 2020 går mot sitt slut men det blir en vändpunkt som innebär en summering av åren som gått och en nystart för vidareutveckling. Även om jag håller i kvällen den 4de februari så är det du som gäst som kommer att stå i centrum. Dina behov, dina önskningar inför framtiden. Tillsammans kan vi skapa luft och rymd och inspirera varandra. Välkommen på en rolig och intressant kväll med en liten workshop om ” Vårt syfte i livet.”

 

 

 

 

Att fundera över vad som är syftet med våra handlingar kan ge häpnadsväckande insikter.

Att pröva frågan  ” Varför gjorde jag på detta sättet ”  kan vara ett sätt att komma nära sig själv. Ofta låter vi all vår uppmärksamhet riktas mot varför andra människor gör som de gör.

 

Detta med syfte är både intressant och roligt. Vi är fria individer och det finns mycket vi kan påverka.  Att då bli klar över vad det är som driver oss och vad som hindrar oss är en förutsättning för att vi ska finna harmoni.

 

 

 

 

 

Jag kommer att dela med mig av de viktigaste byggstenarna i att sätta upp ett mål och berätta om vinsterna med att ha ett uttalat syfte med det jag gör.

Är det inte fantasiskt att avsikten med våra liv är att göra det som känns roligt och lustfyllt.

Att göra det så ofta och så mycket att man bli bättre och bättre på det man gör och på så vis kunna vara till glädje för andra.

 

Jag kommer att dela med mig av mina planer om hur jag tänker gå vidare för att förverkliga min dröm efter 2020 men först ska jag berätta om vad som kommer att hända under det sjunde året. Vilka spännande föredragshållare som redan är inbokade på just detta tema; Att ha ett syfte i livet.

 

 

Som jag ser det är skolans viktigaste uppgift att få varje elev att se och förstå Vad känner just jag lust och glädje inför och vad kan jag bidra med som kan vara till glädje för andra. Det är hur detta ska gå till som utställningen handlar om. Syfte med utställningen En Ny Jord är att den ska komma ut till allmänheten och ligga som grund för samtal mellan människor.

 

Den röda röden är:

 

 

 

Våra främsta gemensamma behov som mänskligheten delar är att

  • få vara med i en gemenskap
  • att få vara skapande
  • att få ge till andra
  • att få känna lust och glädje

 

 

Just nu är det min dröm att utställningen EN NY JORD ska få ta plats i Stadsmuseet. Där finns ju dessutom en vacker innergård som en lunga för ”Den blommande trädgården i ditt inre.”

 

 

Jag vill att utställningen ska bli ett konstnärligt uttryck för hållbarhet fördjupning och tacksamhet för jordens resurser.

 

 

 

 

Varmt välkommen till en kväll om VISIONER

Anne

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta