Möten

En ny rubrik på Annes Hus hemsida. Den är avsedd att vara samlingsplats för olika saker då vi inbjuder till en nära samvaro. T.ex. berättarkvällar.

Att samlas kring en måltid är ett trevligt och naturligt sätt så därför dukar vi gärna upp för möten av olika slag.Vad som kommer att hamna på denna sida är ännu inte helt klart. Det vi vet är att berättarkvällarna i Skärhamn har här sin givna plats.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg