”Den grönskande trädgården i ditt inre” Ge och ta emot

IMG_7070

Vi är alla ömtåliga likt blombladen på en blomma. De flesta av oss älskar ljus och mår bra av att känna att vi bidrar och att vi duger och är bra som vi är. Vi signalerar till varandra med blicken och med språket och de flesta av oss är lyhörda.

IMG_6930

På samma sätt som vi lärt vårt språk genom att härma har vi också lärt oss hur vi kommunicerar med varandra. De tydligaste bilderna för samtal fick vi under barndomen. I bland kan det vara till stor nytta att lära nytt. Att kunna samtala på ett bra och konstruktivt sätt är en förutsättning för goda friska relationer.

fobigestikulera-huvudbild

Hur gör vi då ? Barn talar med hela kroppen. De kan uttrycka besvikelse, sorg, ilska, tillgivenhet och trygghet. Mungiporna sjunker ner till hakan. Armarna fäktar. Fötterna trummar. En liten hand smeker eller slår. En våt puss smaskar mig på munnen eller kinden. Små armar kramar. Ögonen lyser av förväntan eller sprutar av tårar. Inga ord behövs för att uttrycka de enkla raka och starka känslorna, innan förställning och beräkning har smugit sig in.

Vi vuxna har ofta vant sig vid att dölja våra känslor bakom attityder av likgiltighet eller överseende att behärska vår ilska och besvikelse och visar upp ett vänligt fastän kanske lite bitskt leende.

01_ny03_ny

Önskan att smeka och krama förkläds i ett ögonkast eller ett positivt omdöme.

När vi är i två-treårsålder och börjar erövra språket har vi ofta börjat lära förställning och behärskning fast ännu lång ifrån till fulländning.

Vi lärde oss tidigt att vuxna tycker illa om känslouttryck:

– duktig pojke gråter inte

– inte får du bli så arg på din mamma

– inte får du säga så där till farmor

– vad ska tanten tycka om dig som skriker och bråkar

Det vi inte talar med varandra om tror vi ofta inte finns. Talar vi inte om känslor, stoppar vi varje oroande uttryck för känslor så känner vi snart ingenting. Men känslor är energi och energi är oförstörbart. Kommer känslan inte till uttryck så finns den kvar inom mig.

06_ny20_ny

Många känslor som lagrats under lång tid kan bli en känslostorm, en våldshandling, ett övertramp, ett sjukdomssymptom, ett socialt sammanbrott; moralist, fysiskt eller psykiskt.

Tänk om vi kunde lära oss att använda orden och slippa knytnävsslag, oöverlagda samlag, meningslös förströelse och olika slag av missbruk.

Men hur ska vi kunna tala med varandra om våra behov om vi aldrig lärt oss ord för känslor eller gett oss tid att lyssna på våra kroppssignaler ?

Vågar vi ställa frågan till oss själva: – Hur spontant är mitt kroppsspråk ? – När och hur lärde jag mig först att dölja mina känslor ?

rose-266611_640

Vi har kanske utvecklat ett falskt själv för att överleva. Vi kanske lärde oss att dölja djupa och äkta känslor som ett skydd mot smärta och besvikelse. Det är viktigt att förstå att en människas försvar är värd all respekt. Det är ett uttryck för det allra bästa som denna människa har kunnat åstadkomma i en situation som gav för lite stöd.

Vi behöver förstå vad som format våra uttryck och tänka över om vi vill lära nytt. Eftersom att vara en del av en gemenskap är ett våra viktigaste behov är kunskap om hur vi kommunicerar med varandra en viktig färdighet väl värd att öva på.

En-gemenskap-att-respekteraimage-300x273

IMG_7696

Utställningen med samlingsnamnet ” Den grönskande trädgården i ditt inre ” är en kärleksförklaring till livet. Det är en utställning om att göra medvetna val och att uppmärksamma allt det fina livet har att erbjuda. Jag tror på att uppmärksamma allt det goda som finns här och nu. Under visioner kan du läsa mer,

Den första delen av utställningen handlar om ALLTINGS MÖJLIGHET,  om att vi kan uppnå det vi vill under förutsättning att vi skapar stillhet i våra liv och lämnar utrymme för reflektion och eftertanke och inte dömer  varken oss själv eller andra.

IMG_5506

Första delen av utställningen ” Alltings möjlighet ” pågår just nu. Vi tar emot grupper  (min. 8 personer ) för visning.

Hej!

Det är nu 15 år sedan jag startade Annes Hus efter att ha lämnat ett 25årigt engagemang i skolans värd som specialpedagog.

Åren har varit händelsrika med fantastiska möten med fina hotell och konferensgäster. Mycket vård och skötsel av hus, hotell och trädgård för att ständigt nyskapa trevnad har blivit ett sätt att hålla mig själv i god form. Som arrangör av kurser, kulturaftnar, seglingar och resor har jag fått många nya berikande upplevelser. Med detta vill jag säga att jag skapat mig en plattform för det som är drömmen i mitt liv. Att få vara med och bidra till en bättre värld.

Sedan många år tillbaka har jag drömt om att få göra en utställning med färg och form som syftar till att uppmärksamma grunderna för ett bra liv. Sju livsprinsiper som jag drömmer om ska genomsyra vårt tänkande och vara en självklar del av det skolan förmedlar. Jag har arbetat med detta i sju år och min plan var att utställningen och en bok skulle vara klara 2014. Nu har jag omformulerat mitt mål och med lättnad beslutat att presentera en livsprincip per år.

År 2014 kommer att handla om ALLTINGS MÖJLIGHET. Principen om att vi kan uppnå vad vi vill under förutsättning att vi skapar stillhet i våra liv och lämnar utrymme för reflektion och eftertanke och inte dömer  varken oss själv eller andra.

IMG_65036023803-66xtaIMG_2879

År 2014 kommer på olika sätt att gestalta detta genom kulturaftnar, utställningen, föredrag, kurser och resor.

Den 6 maj är det dags för vernissage av utställningen ” Den grönskande trädgården i ditt inre ”

Utställningen kommer att handla om hur man kan hitta hem till sig själv och finna frid.  Jag vill med färg och formgestalta en helhetssyn som jag hoppas att du som besöker Annes Hus ska vilja ta del av.

Den första livsprincipen kommer att gestalatas i det första rummet av utställningens sju rum och det ligger en trappa ner i Annes Hus Hotell.

IMG_5506

Här samsas den gröna färgen med solens ockragula energi och information om andra värdefulla gåvor från naturen som träd och metall. Små frön som manifesterar sig i stora skogar…………

IMG_3767IMG_5609

och jordens inre som innehåller ädel metall. Koppar som på 1600-talet var Sveriges största exportprodukt blir i förening med grönt så vackert.

koppar_kanna_handtag_storkopparKopparkanna_3l

I detta rum vill jag också berätta om tre fantastiska människor som går före oss som vi kan lära av. Personer som hjälper oss till självkännedom som  är grunden till Alltings möjlighet.

Varmt välkommen till första delen av utställningen.

Anne Claesson

IMG_7099IMG_3957

Det som driver mig i det jag gör är lusten. Chansen att få göra sådant jag tycker är roligt, utveckla mig själv och bidra till utveckling överhuvud taget. Glädje är att känna att människor trivs tillsammans. Glädje är att se människor utveckla det bästa hos sig själva. Drivkraften i mitt tidigare arbete var den samma som nu, skillnaden är att jag nu får chans att använda fler sidor hos mig själv. Njuta av skapande för sinnlighet i alla sina former är en lisa för själen.

Jag önskar att du som gäst på hotellet, deltagare i kultur eller kurssammanhang ska känna just lust och glädje. Livet är så rikt och vi behöver varandra för att utvecklas och växa för att kunna ta emot livet i hela sin härlighet.

Varmt välkommen till ”Annes Hus” önskar jag Dig !

Jag vill att utställning i huset ska bjuda Dig på en lustfylld skönhetsupplevelse och påminna om naturens alla gåvor men framförallt vill jag inspirera till medveten närvaro och att vi alla har ett personligt ansvar för oss själv och varandra.

Den grönskande trädgården i ditt inre är arbetsnamnet på den utställning som äger rum i Annes Hus.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta