Kvinnan

 

De sjätte livsprincipen kopplar jag också till ”kvinnan”

I samtliga rum om de olika livsprinciperna har jag ett tacksamhetstema för allt vad naturen ger. I år handlar detta tema om KVINNAN.

Ekonomiskt beroende är ingen hälsosam utgångspunkt för jämlikhet. Kvinnan har hållits ner länge nog. Det är dags för den kvinnliga principen att få stå i fokus.

 

Flickor som växer upp med bekräftande fäder är previligerande. Detta är Deepak Chopras äldsta dotter:

Lyssna på hennes berätttelse  om sin uppväxt och de erfarenheter som hon nu vill använda sig av.

 

Priyanka Chopra

Detta utställningsrum är också ett sätt att visa tacksamhet för alla kvinnor som gått före oss.

När jag planlade utställningen 2007 visste jag att jag skulle använda Violarummet för att exponera det som är många kvinnors kreativa verk; broderier, spetsar och skönhet till vardag och fest. Jag hade bevittnat en utställning på Stadsmuseet där kvinnokläder och konst från Palestina exponerades och föredrag hölls på temat ”Att överleva i ett flyktingläger”
Jag hade just då också läst Simeone de Beauvoirs ”Det andra könet” och började se min mammas och mormors veckande av örnggottsband med större mildhet.

 

 

 

 

Alla dessa kvinnor som behövt en överlevnadsstrategi och hela tiden strävat efter det vackra. Att hålla samman gruppen. Hålla reda på födelsedagar och se till barnen. Mitt hjärta sväller numer av ömhet och kärlek för alla händer som smekt och tagit hand om och fått så lite kredit och uppmärksamhet. Vad vi får bevittna av motsatsen vill ja inte ens skriva om. Nej jag vill hylla kvinnan genom tiderna, allt mod all kraft all utmanade upproriskhet mot förtryck och förnedring.

 

 

Vi behöver veta hur kartan ser ut för att kunna finna rätt vägar. Det här behöver du veta för att förstå !

Kärlek och lycka i senkapitalismens tid

Varför är vår självkänsla så beroende av kärlek? Förorsakade kärleken samma lidande förr som den gör idag? I ”Därför gör kärlek ont : en sociologisk förklaring” skärskådar den israeliska författaren och professorn Eva Illouz det kaos som präglar vår tids romantiska och sexuella förbindelser. Hon söker svaren genom att belysa den sociala kontext som kvinnor och män möts i idag. Moderator är Johanna Frändén, journalist. Inspelat den 28 september 2019 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Judisk Kultur i Sverige.

https://urplay.se/program/214239-ur-samtiden-bokmassan-2019-karlek-och-lycka-i-senkapitalismens-tid?source=kunskapskanalen.se

Vi måste förvalta arvet bli modiga och gå samman.

Jag vill med hjälp av Anne Elmberg bli behjälplig i att starta kvinnocirklar. Mer info om detta kommer senare.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta