Kvinnan

 

De sjätte livsprincipen kopplar jag också till ”kvinnan”

I samtliga rum om de olika livsprinciperna har jag ett tacksamhetstema för allt vad naturen ger. I år handlar detta tema om KVINNAN. This is a mans world

Ekonomiskt beroende är ingen hälsosam utgångspunkt för jämlikhet. Kvinnan har hållits ner länge nog. Det är dags för den kvinnliga principen att få stå i fokus.

 

När jag planlade utställningen 2007 visste jag att jag skulle använda Violarummet för att exponera det som är många kvinnors kreativa verk; broderier, spetsar och skönhet till vardag och fest. Jag hade bevittnat en utställning på Stadsmuseet där kvinnokläder och konst från Palestina exponerades och föredrag hölls på temat ”Att överleva i ett flyktingläger”
Jag hade just då också läst Simeone de Beauvoirs ”Det andra könet” och började se min mammas och mormors veckande av örnggottsband med större mildhet.

 

 

 

 

Alla dessa kvinnor som behövt en överlevnadsstrategi och hela tiden strävat efter det vackra. Att hålla samman gruppen. Hålla reda på födelsedagar och se till barnen. Mitt hjärta sväller numer av ömhet och kärlek för alla händer som smekt och tagit hand om och fått så lite kredit och uppmärksamhet. Vad vi får bevittna av motsatsen vill ja inte ens skriva om. Nej jag vill hylla kvinnan genom tiderna, allt mod all kraft all utmanade upproriskhet mot förtryck och förnedring.

 

Vi måste förvalta arvet bli modiga och gå samman. Jag vill med hjälp av Anne Elmberg bli behjälplig i att starta kvinnocirklar. Mer info om detta kommer senare.  Titta först på denna föreläsning !

 

AI som utmanar patriarkatet

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta