Den röda tråden.

Vi lever i en global värld och en harmonisk utveckling är ett långsiktigt mål där vi måste börja lokalt. Vi måste börjar med oss själva och vår närmaste omgivning. Det finns ingen annan framkomlig väg.

Utställningen vill inspirera till det som utgör grunden för en rättvis och hållbar värld. Huvudbudskapet i varje utställningsrum finns som text och inlagt i de bilder jag tagit av blommor. Jag vill att du som besökare ska träda in i varje nytt rum med nyfikenhet som skapar nya tankar som kan skänka dig glädje och nya perspektiv. Med färg och form hoppas jag inspirera dig att utforska det just Du känner lust och glädje över och tycker om. Att med dina sinnen undersöka och fördjupa dig i sådant som ger Dig kraft och glädje. Att fördjupa sig och skaffa mer kunskaper om det som ger oss glädje är energigivande. Den glädjen och energin kan du sedan dela med andra och goda cirklar uppstår. I arbetet med utställningen har jag utgått ifrån vad just jag tycker om, vad som ger mig glädje. Det har varit fantastiskt stimulerande att utforska följande delar ur olika aspekter.

 

 

SJÄLVKÄNNEDOM är en förutsättning för goda samtal och ett ämne som borde ha en central roll på varje nivå i skolsystemet.

 

 

HÅLLBARHET fick vi lära av den tidigare generationen. Den livshållningen och kunskapen måste vi återerövra. Vi behöver ta ett långt större ansvar för oss själv varandra och den helhetsvärld vi är en del av. Skolan bör vara hörnstenen i denna utveckling i hur vi kan skapa hållbarhet genom att spara och ta tillvara.

Vi behöver kurslitteratur i skolorna som t.ex. MODESLAVAR: den globala jakten på billigare kläder av Moa Kärnstrand, Tobias Andersson Åkerblom

 

Det är en välgjord bok om textilindustrins utveckling som varje ung människa behöver ha som bakgrundskunskap i varje konsumtionsval. Jag har valt att presentera egna kreationer gjorda i lek med nytt och gammalt för att också visa på den glädje som finns inbyggt i att göra något själv. En självstolthet som gett mig mycket glädje och självförtroende.

 

TACKSAMHET FÖR FÄRGERNA.  Färger är en av universums alla gåvor till mänskligheten. Vi påverkas mer av färgerna som vi omger oss med än vad vi tror. Vi färgsätter oss själva, våra hem och vår omgivning och verkar lika okunniga om dess betydelse som de ord vi använder. Varje rum i utställningen har en grundfärg och en kontrastfärg. Rummens färger har jag valt utifrån innehållet i respektive livsprincip. Så har t.ex. det första rummet som handlar om alltings möjlighet färgen grön med den ockragula färgen som som den nedåtgående solen som kontrast. Den gröna färgen representerar skogen, lugnet som ramar in den stillhet vi behöver för att komma i kontakt med oss själva.

 

TACKSAMHET FÖR BLOMMORNA. Blommor som vi använder när vi vill fira, tåliga perenner som återkommer år efter år, en sommaräng. Vilken fröjd och glädje. Med kameran i hand har jag fotograferat blommor och grönt för att bilda bakgrund till de olika tankar som utställningen vill förmedla. Det är ett kreativt arbete som jag känner lust och glädje inför. Att rama in tankar till eftertanke i en bild som gör mig gott hoppas jag ska ge också dig som betraktare en lustförnimmelse.

 

TACKSAMHET FÖR VAD JORDEN GER.  För att förstå det historiska förloppet och det globala spelet med våra naturrikedomar behöver vi kunskaper. Vi behöver uppmärksamma den rovdrift på naturtillgångar som varken är etiskt eller ett hållbar om vi vill skapa en rättvis värld. Metallerna har jag valt utifrån att de rent estetiskt ska harmoniera med färgen i respektive rum. Det har för mig varit en rolig resa i historien att förstå hur Sverige skapat sitt välstånd utifrån koppar, mässing, silver och järn. Bland annat fann jag en bok om Kvinnliga brukspatroner då jag fördjupade mig i järnets  betydelse för svensk näring.

 

 

TACKSAMHET FÖR ANDRA MÄNNISKOR.

Det är vi människor som ger varandra glädje och energi när vi möts i goda möten och delger varandra uppskattning och vänliga ord.

Den som skrivit böcker som berikar mig, gör mig nyfiken så att jag vill lära mer är jag evigt tacksam. Därför presenteras litteraturlistor till varje livsprincip liksom filmer.

Jag har funnit ut följande böcker som jag drömmer om skulle vara obligatorisk läsning i varje gymnasium och som litteratur inför varje anställd inom skolor och institutioner av alla slag.

 

Eckhard Tolles bok : Lev livet fullt ut och boken En Ny Jord

Deepak Chopras : Livets sju andliga lagar

Kaj Pollaks bok:  Att växa genom möten och Att välja glädje

Daniel Goleman:  Emotionell intelligens

Sue Gerhads bok: Kärlekens roll

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta