Möjligheter att göra konstruktiva val.

 

Vpra val.004-001

 

 

Konstruktiva samtal…..ett måste för framtiden. Ge 10 minuter av din tid till denna video det kan förbättra din harmoni och då förbättrar du världen en lite smula.

 

 

 

Kunskap och konstruktiva val i samhället

Det är extremt lönsamt att förstå hur mycket utanförskap kostar. Lyssna på Ingvar Nilsson, Sveriges ledande nationalekonom i forskningen kring utanförskapets kostnader för samhället. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6906594

Du måste markera länken och klistra in i google.

 

 

Möjlgheter.022-001

Finns det alternativ till medicin ?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_Gospic

 

Hjärnforskaren Katarina Gospic har många spännande och fängslande perspektiv på hur hjärnan fungerar och vad som styr mänskligt handlande. Till skillnad mot många mer enkelspåriga kollegor ser hon hjärnan som en symfoniorkester där naturvetenskap och psykologi möts. Befriande nog ser hon att människan har en enorm potential att välja hur hon vill handla i olika situationer där det genetiska arvet endast utgör en bas som vi kan påverka genom miljö och medvetenhet.

Hon brinner för sin sak och strävar efter att föra ut budskapet om att vi kan påverka hjärnan, våra handlingar och därmed samhället i stort! Det gör oss ansvariga för oss själva och för hur vi väljer att agera mot andra. En förutsättning för att kunna axla detta personliga ansvar är dock att vi får tillgång till kunskap och rätt hjälp med den personliga utvecklingen. Hon ser de kortsiktiga perspektivet på människors liv och hälsa som ett stort hinder – istället för psykoterapi är människor som söker hjälp och vägledning för livets stora och komplexa frågeställningar ofta hänvisade till medicin enbart.

Hon pekar på stora utmanande problem i vårt materiella välfärdssamhälle som behöver adresseras. Tidigare hade människor mer tid och de levde inte under samma tryck som idag, menar hon. Sverige har idag flest ensamhushåll i världen, ensamheten och den själsliga nöden gör att vi söker snabba belöningar som kompensation och för att döva känslor och tankar. Vi jobbar mer, vi sysselsätter oss med saker och fastnar i ett meningslöst ekorrhjul som snurrar allt fortare. Ju mer vi springer desto längre bort kommer vi från oss själva och vid en viss punkt går det inte längre att stanna eller att hoppa av. Det är då den ”berömda väggen” kommer som en själslig och kroppslig stoppsignal som indikerar ”hit men inte längre”.

 

 

Möjlighet.025-001

 

 

 

 

Möjligheter.030-001

 

 

 

Möjligheter.031-001

 

 

Möjlgheter.024-001

 

 

Vi behöver förstå hur vår hjärna fungerar för att göra kloka val som får oss att känna livslust. Ta dig tid att lyssna på Daniel Amen som är hjärnforskare och dessutom utbildad psykolog och psykiatriker. Det kan förändra ditt liv.

 

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg