Kultur

 

För mig är kultur sådant som berör våra sinnen. Under de senaste 9 åren sedan 2014 har jag arrangerat kulturaftnar en gång per månad för att på olika sätt beröra. Det hann bli 50 olika kvällar innan pandemin satte stopp. Alla har på olika sätt speglat de olika levnadsprinciper för en rättvis och hållbar värld som visas upp i utställningen EN NY JORD. Den kan nu ses av grupper som bokar konferens med föreläsning  med anknytning till någon av de sju olika livsprinciperna.

 

Bord  för gemenskap och tankeutbyte

 

Ordet kultur betyder ursprungligen ungefär  bearbetning, odling och bildning och handlar om mänsklig aktivitet. Kultur har kallats levnadssättet hos ett helt samhälle. Det inkluderar beteendemönster, seder och bruk, religion, klädsel, ritualer, lekar och lagar och moraliska system och olika konstarter.

För mig är kultur olika sätt att förmedla känslointryck eller känslouttryck. Varje människa är en konstnär.

Göteborgs jubileumsfirande erbjöd många upplevelser. Här en länk till Gbg o Co jubileumssida. https://goteborg2023.com/jubileumsprojekt/annes-hus/

Annes Hus

Där skriver jag :

Utställningen är en hyllning till det som är viktigt i livet.

  1. Att finna stillhet i sitt inre och inte döma sig själv.
  2. Att förstå kretsloppet av att ge och ta emot så att vi kan bli solar i vårt eget solsystem.
  3. Att vi lär känna oss själva så att vi kan göra val som gynnar oss och vår omgivning
  4. Att ett rikta vår uppmärksamhet mot det som fungerar. Det vill säga att acceptera saker vi inte kan göra någonting åt så att vi får kraft över att ägna oss åt det vi kan göra något åt. Helt enkelt att se vilken glädje som finns i att ta ansvar för vår situation. Då vi följer vår egen kompass behöver vi heller inte öda kraft på att försvara vårt handlande. Vi utnyttjar helt enkelt kärlekens energi.
  5. Att ta sig själv på allvar är att göra sig själv medveten om hur mina önskningar och min längtan ser ut. Då kan vi lättare se vad som borde göras för att förverkliga våra drömmar. Att ha en avsikt med det man gör och vara klar över hur vägen dit ser ut ger stor tillfredsställelse.
  6. Det är bra om vi kan ha ett öppet sinnelag för hur vägen till vårt mål ska se ut. Ibland ändrar sig våra förutsättningar i ett kast och allt måste omprövas. Att ha ett mål för framtiden oberoende av vad som händer och vara flexibel skapar rymd i vårt liv.
  7. Att ha ett syfte i livet sätter guldkant på tillvaron. Då jag vet vad som är viktigt för mig kan jag avsätta tid för att utveckla det jag tror på och finner glädje med.

Välkommen till Annes Hus !

info@annes-hus.se  telefon  031-209400 eller 0706-209403. Kopparslagaregatan 12/Hjulmakaregatan 35

 

 

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

0046 31 20 94 00 0706-20 94 03

info@annes-hus.se

Priser

Karta

Göteborg